Finansiering er et hett tema i barnehagesektoren.
Finansiering er et hett tema i barnehagesektoren.

Har fått inn over 1000 høringssvar

Mange har engasjert seg i høringen om fremtidig finansiering av private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag i forrige uke var det registrert hele 1064 høringssvar på nettstedet enbedrebarnehage.no. Trolig vil det komme ytterligere noen svar som enda ikke er publisert.

Det melder PBL.

En foreløpig opptelling gjort av PBL viser at svarene som er registrert fordeler seg slik:

 • 908 ønsker nasjonal sats med lokal justering
 • 145 ønsker videreføring av dagens modell
 • 11 har ikke tatt stilling til valg av modell

De to modellene

Det er Utdanningsdirektoratet som, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, har sendt to nye modeller for finansiering av private barnehager på høring. Én av dem skal tre i kraft 1. januar 2016.

* Den ene finansieringsmodellen tar utgangspunkt i at tilskuddet til godkjente private barnehager skal beregnes på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune. Dette er en videreføring av dagens finansieringsmodell.

* Den andre modellen tar utgangspunkt i nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager. Det skal fastsettes nasjonale satser med utgangspunkt i disse utgiftene, som justeres i kommunene med de lokale kostnadsdriverne bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift.

Fristen for å sende inn høringssvar gikk ut 20. august.

Under kan du se en oversikt over hvordan svarene fordeler seg blant enkeltgrupper:

Barnehagenes svar:

 • 702 barnehager vil ha modell med nasjonal sats
 • 3 vil ha videreføring av dagens modell
 • 3 har ikke tatt stilling til valg av modell

I tillegg til enkeltbarnehagene som har svart, har 17 eiere og konsern sendt inn sitt svar i høringen på vegne av sine barnehager:

 • 14 eiere / konsern vil ha modell med nasjonal sats
 • 3 eiere / konsern vil ha videreføring av dagens modell

Kommunenes svar:

 • 42 vil ha modell med nasjonal sats
 • 127 vil ha videreføring av dagens modell

Organisasjoner og fylkesmenn:

 • 18 vil ha modell med nasjonal sats
 • 8 vil ha videreføring
 • 7 har ikke tatt stilling til valget av finansieringsmodell

Samarbeidsutvalg, foreldreutvalg og privatpersoner:

 • 133 vil ha modell med nasjonal sats
 • 3 vil ha videreføring
 • 1 har ikke tatt stilling
Powered by Labrador CMS