I Asker kommune er det besluttet å gi ekstra midler til bemanning.
I Asker kommune er det besluttet å gi ekstra midler til bemanning.

Asker kommune finansierer ekstra bemanning – også for private barnehager

Mandag ble barnehagene åpnet, og Asker kommune finansierer nå ekstra bemanning.

Publisert Sist oppdatert

Konkret gir kommunen støtte til to timer assistent per avdeling per barnehage i ti arbeidsdager fra den dagen barnehagen åpner. Ifølge kommunens egne beregninger vil tiltaket koste én million kroner for de kommunale barnehagene, og 1,8 millioner kroner for de private barnehagene.

Barnehage.no har vært i kontakt med kommunalsjef for barnehage i Asker, Bodil Moe. Hun hadde ikke anledning til å kommentere saken mandag.

– Hjelper veldig

En av barnehagene som nå vil nyte godt av kommunens vedtak, er Ånnerudtoppen barnehage.

I den foreldreeide barnehagen med fem avdelinger er Per Erik Jenssen styrer. Han er klar på at kommunens bidrag er veldig viktig.

- Dette hjelper veldig. Det ville ha vært vanskelig å løse denne kabalen uten å sette inn ekstra bemanning. Vi ser at vi er nødt til å øke bemanningen ekstra utover det vi får støtte til, men dette hjelper godt på vei, sier han.

– Eksempel til etterfølgelse

Anne Lindboe er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen har 1.920 medlemsbarnehager med om lag 30.000 ansatte. Hun er glad for at kommunen velger å gi støtte til alle barnehagene.

– Dette er veldig bra, og et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. Barnehagene står i en krevende situasjon med en kabal som skal legges, samtidig som det er forventninger om ordinær åpningstid. Samtidig skal mindre grupper bli ivaretatt med tanke på smittehensyn. Og vi vet at det er et redusert antall ansatte tilgjengelig. Så det at kommunen gjør grep og bemanner opp, er positivt. Det at Asker kommune velger å likebehandle barnehagene er bra. Vi står i en alvorlig situasjon, og dette er ikke tiden til å forskjellsbehandle.

– Hva er tilbakemeldingene fra medlemsbarnehagene når det kommer til bemanning?

– Det er mange medlemsbarnehager som sier at dette er krevende, og det har jeg forståelse for. Vår rådgivning har vært basert på kravene fra myndighetene, og de sier at åpningstidene skal være tilnærmet normale. Samtidig er det åpenbart at det er krevende å få til med redusert antall ansatte samtidig som man skal oppdele i grupper. En ting er nå, men etter hvert vil vi se at det kommer flere barn tilbake, og da vil det være helt nødvendig med nok ansattressurser for å ivareta barna, sier hun.

– Men har ikke barnehagene råd til å finansiere økt bemanning selv?

– Nei, det har de ikke. En tredel av våre medlemsbarnehager drifter allerede i minus, og i år er det 50 prosent som budsjetterer med røde tall som følge av en underfinansiert bemanningsnorm. Barnehagene er allerede i en presset situasjon. Så kommer dette på toppen. Det er nå barnehagene trenger pengene, sier hun.

Powered by Labrador CMS