– Flere av dem som trenger barnehagen mest vil få mulighet til å benytte seg av tilbudet, sier statssekretær Birgitte Jordahl.
– Flere av dem som trenger barnehagen mest vil få mulighet til å benytte seg av tilbudet, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Håper gratis kjernetid vil føre til at flere begynner i barnehage

– Med gratis kjernetid for alle 4- og 5-åringer vil flere av dem som trenger barnehagen mest få mulighet til å benytte seg av tilbudet, sier statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Familier med lav inntekt kan nå få gratis kjernetid i barnehagen for sine barn.

Ordningen, som trådte i kraft 1. august, gir familier som tjener under 405 000 kroner og har barn i alderen fire-fem år eller barn med utsatt skolestart, rett til 20 timer gratis barnehage i uken.

Positivt for integrering og språkutvikling

– Vi ønsker en god sosial profil i barnehagen slik at vi kan nå alle barn. Selv om prisen for en barnehageplass i Norge er lav sammenlignet med andre land, så vet vi at for noen foreldre er kostnaden en grunn til at de velger å ikke ha barna sine i barnehagen, uttaler Birgitte Jordahl til barnehage.no.

Statssekretæren håper at ordningen vil føre til at flere familier med lav inntekt nå vil benytte seg av barnehagetilbudet.

– Forsøkene med gratis kjernetid i blant annet Oslo har også vist at det bidrar til at flere foreldre med innvandrerbakgrunn sender barna sine i barnehage. Det er positivt for integrering og språkutvikling, sier Jordahl.

På departementets nettsider opplyses det at evalueringer av forsøk med gratis kjernetid viser at ordningen har bidratt til at barnehagebruken blant innvandrerfamilier i forsøksområdene har økt med 15 prosent. Tilbudet skal også ha hatt en positiv effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn.

Hva med de yngre barna?

Ordningen med gratis kjernetid for fire- og femåringer kom i stand gjennom budsjettforliket mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre.

– Vurderer dere å utvide denne ordningen til å også gjelde yngre barn?

– Det vil alltid være en løpende vurdering av ulike tiltak for å sikre at alle kan ha muligheten til å gå i barnehagen, men om det skal utvides må vi eventuelt komme tilbake til, sier statssekretæren.

Powered by Labrador CMS