DEBATT

Vennskap i barnehagen er et viktig fokusområde for å forebygge mobbing.
Vennskap i barnehagen er et viktig fokusområde for å forebygge mobbing.

- Barnehagekvalitet må lønne seg

Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, mener dagens system belønner økonomisk effektivitet fremfor barnehagekvalitet. Barna blir taperne.

Publisert Sist oppdatert

De siste dagene har det vært høy temperatur i debatten rundt samarbeidsavtalen mellom det nye byrådet i Oslo og Rødt. En av sakene som har vekket mye oppmerksomhet er at kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager. Moxnes uttaler at han ser frem til å bygge ut barnehager der pengene går til barnas beste, og der pengene ikke forsvinner ut i privat profitt.

Som daglig leder for Kanvas, en barnehagestiftelse med ideelle formål, synes jeg det er prisverdig at det nye byrådet og Rødt vil sette fart på arbeidet med å sikre barnehagebarn en bedre hverdag. Men hvis man vil heve kvaliteten i norske barnehager, og sikre at pengene skal komme barna til gode, er det systemet som må endres.

Prinsippet om at tilskuddet til private barnehager beregnes ut fra gjennomsnittlig kostnad i kommunale barnehager er problematisk. Det gjør at det vil lønne seg for en kommune å holde den strukturelle kvaliteten i de kommunale barnehagene på et lavt nivå: Færre barnehagelærere og færre ansatte totalt sett.

Hvis valget står mellom å kutte en krone i barnehagen eller i skolen, er det sannsynlig at det er barnehagen som blir rammet fordi det også medfører besparelser i overføringer til private barnehager som skal få samme sum per barn. Lokale politikere gjør bevisste tiltak for å kutte kostnader i de kommunale barnehagene på grunn av en omvendt bonusordning som belønner økonomisk effektivitet i barnehagen framfor kvalitet i relasjon med barn. Barna blir taperne.

De to forskningsprosjektene «Blikk for barn» og «Gode barnehager for barn i Norge» viser til ferske forskningsresultater som bekrefter dette. Barnehagetilbudet til de minste barna er ikke så bra som forskerne håpet på – norske barnehager ligger midt på treet sammenliknet med andre land. Resultatene viser blant annet at ansatte med barnehagelærerutdanning er bedre og mer målrettet enn andre ansatte på å stimulere barnas språk og utvikling. Kompetente ansatte gir god effekt på alle andre samfunnsområder – og ikke overraskende også i barnehagen.

Nylig ga OECD norske myndigheter et klart oppdrag når det gjelder framtiden for norske barnehager: Et enklere finansieringssystem, flere kvalifiserte voksne og premiering av kvalitet. Regjeringens kvalitetssatsning vil ikke gi et reelt kvalitetsløft før den følges av tydelige kvalitetskrav. Det må stilles krav til bemanning i både kommunale, ideelle og kommersielle barnehager – både når det gjelder barnehagelærere og andre ansatte. Det er ingen skoler som kan velge om de vil ha en, to eller tre lærere til 58 førsteklassinger.

Slik burde det heller ikke være i barnehagen. Norske barnehager trenger en nasjonal bemannings- og pedagognorm med ambisjon om noe mer enn en middelmådig minimumskvalitet. På denne måten kan vi legge til rette for å heve kvaliteten i norske barnehager og samtidig redusere muligheten for å hente ut urimelig profitt fra barnehagesektoren. Kanvas er helt enig med Rødt i én ting: Vi må sikre at pengene kommer barna til gode.

Har du meninger om Robert Ullmans kronikk? Del gjerne i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS