Venstre-leder Trine Skei Grande hadde mandag invitert velferdsaktører og interesseorganisasjoner til minihøring.

Inviterte til minihøring om «velferds-innovatører»

Mens Rødt og SV har gått til kamp mot det de kaller private «velferdsprofitører» innen barnehage og barnevern, hadde Venstre-leder Trine Skei Grande en helt annen inngang da hun mandag inviterte til minihøring på Stortinget om «velferdsinnovatører».

Publisert Sist oppdatert

Hensikten med møtet var å samle innspill og erfaringer fra private aktører innen helse, omsorg, barnehager og utdanning.

– Venstre er opptatt av å legge til rette for gründere innenfor velferdsområdet, og ønsker innspill til hvordan vi bedre kan legge til rette for innovasjon og nyskaping innenfor helse, omsorg, barnehager og utdanning, sa Skei Grande da hun innledet høringen mandag.

– Tilrettelegg for de små

Blant representantene fra barnehagesektoren som var invitert til å komme med sine innspill var Jørgen Kjørven, gründer, eier, styrer og pedagogisk leder i Småtjern naturbarnehage.

Kjørven, som tidligere denne måneden fikk mye oppmerksomhet for sitt debattinnlegg «Jeg er en velferdsprofitør», ba om bedre tilrettelegging for små barnehagedrivere.

– Jeg tror gevinsten ved å legge til rette for små barnehager kan være ganske stor hvis man tør å være helt nyskapende, sa han under høringen.

Kjørven påpekte også at det er en utfordring for de mindre, enkeltstående barnehagene, at diskusjonene ofte foregår mellom politikerne og de store kjedene, og at det er vanskelig for de små driverne å bli hørt.

Vil ha uavhengig tilsyn

Til stede på møtet var også administrerende direktør i PBL (Private barnehagers landsforbund), Arild M. Olsen.

– Norge har antakeligvis Europas mest innovative barnehagesektor, sa han under møtet, og ramset blant annet opp naturbarnehager, gårdsbarnehage, idrettsbarnehager og kulturbarnehager som noen av de ulike typene barnehager som finnes i Norge i dag.

Olsen var tydelig på hva han mener må til for å legge bedre til rette for barnehagegründerne.

– For det første tror jeg man må ha fokus på tett oppfølging av hva effekten er av barnehagen. Altså hvilken effekt de investeringene som gjøres har og hvilket utbytte samfunnet har av barnehagene, sier han til barnehage.no etter høringen, og legger til:

– Det viktigste som skal til er en forutsigbar finansieringsordning som gjør at gründerne føler seg trygge; at de som ønsker å være enkeltstående kan være det og de som ønsker å være konsern kan være det. Og at vi får et uavhengig tilsyn. Noen som følger med på sektoren, som ikke selv er drifter i sektoren.

I dag er det kommunen som har ansvaret for tilsyn av barnehager.

– Uheldig debatt

Også Ragnhild Finden, barnehageeier og styreleder i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager, var på møtet for å dele sine erfaringer og synspunkter.

Hun mener debatten som har rast om «velferdsprofitørene» den siste tiden er uheldig og har ført til en mangel på tillit mellom aktører i barnehagesektoren.

– Det er veldig trist at det skal være slik. Barnehagegründere blir oppfattet som at vi har sugerøret i statskassa og bruker det til egen vinning, mens alt vi vil er å lage gode barnehager for ungene og gode arbeidsplasser for våre ansatte, sier Finden, som også er nestleder i PBL-styret.

– I alle deler av næringslivet vil det finnes noen som ikke driver helt som de bør. Da må man rydde bort dem og slippe til de som gjør en god jobb, sier Finden til barnehage.no.

Hun mener også at en mer forutsigbar finansieringsordning for private barnehager er viktig for å legge til rette for at de mindre og enkeltstående barnehagene kan fortsette å være nettopp det.

– Vi trenger en ny finansieringsmodell som tar utgangspunkt i en nasjonal sats, som sikrer kontroll med tilskuddene og som samtidig gir insitament for kvalitet og utvikling. Slik det er i dag er det veldig ulikt i kommunene. Noen har høye tilskudd og noen har lave, sa Finden under høringen.

På høringen deltok også representanter fra Aberia, Akademiet Norge, Ferd Sosiale Entreprenører, Mikrofinans Nor, Virke sosial innovasjon, NHO Service og Civita.

– Kvinnefiendtlig politikk

I mars vedtok landsmøtet i SV å stille ultimatum om forbud mot profitt innenfor velferdstjenester som barnehage, skole, eldreomsorg, barnevern og mottaksdrift foran eventuelle regjeringsforhandlinger etter stortingsvalget i høst.

Skei Grande mener forslaget er kvinnefiendtlig politikk.

– Hvis du leverer gravemaskintjenester eller IKT-tjenester til kommunen skal du få lov til å ta ut overskudd, men hvis du leverer innenfor de myke tjenestene i kommunen, i tradisjonelle «kvinneyrker», skal man ikke få ta ut utbytte. Jeg mener dette er direkte kvinnefiendtlig politikk, men også en manglende forståelse for all den innovasjonen vi trenger i offentlig sektor for at velferdsstaten vår skal utvikle seg videre, sa Skei Grande under høringen mandag.

Uenig med Grande

Til Skei Grandes påstand om at SVs forslag om profittforbud i barnehagene er kvinnediskriminerende, har SV-nestleder Kirsti Bergstø tidligere sagt til VG:

– Det synes jeg er en helt søkt påstand, fordi dette handler om synet på velferd og hva likestilling skal være.

– Det er et av de store veivalgene som må tas til høsten. Det er dypt urimelig at skattepenger går til privat profitt, i stedet for velferd, sa hun til avisen i mars.

Tirsdag skal representantforslaget fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen og Torgeir Knag Fylkesnes om profittfri barnehage, behandles på Stortinget.

Powered by Labrador CMS