Nord- og Midt-Norge har de dyreste barnehagene

Tall fra SSB avdekker store regionale forskjeller mellom kommunene som har inntektsgraderte satser for foreldrebetaling i barnehager.

Publisert Sist oppdatert

En husholdning med bruttoinntekt på 250 000 kroner må ut med 1 653 kroner i måneden for å ha et barn i en kommunal barnehage i Rogaland. I Norland er tilsvarende sats 2 476 kroner.

Det skriver SSB på sine nettsider.

På landsbasis er den gjennomsnittlige månedssatsen for husholdninger med en bruttoinntekt på 250 000 kroner, 2 199 kroner.

I januar 2015 var den gjennomsnittlige kommunale minimumssatsen 1 656 kroner, mens gjennomsnittlig maksimumssats var 2 471 kroner.

Flertallet av kommunene med lav minimumssats ligger på Sør-Østlandet, mens de fleste kommunene med høye satser ligger i Midt- og Nord-Norge. Årsaken til denne forskjellen er at kommuner i sør oftere benytter seg av gradert inntektsordning enn kommuner i nord.

Stortinget har satt maksprisen for en barnehageplass til 2 480 kroner måneden. Seks av ti kommuner har innført en maksimumssats lik vedtaket. (1. mai 2015 ble maksprisen satt opp til 2 580 kroner.)

I de private barnehagene var gjennomsnittlig månedsbetaling for ett barn 2 426 kroner i januar 2015.

Powered by Labrador CMS