FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.
FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Barnehageforeldre føler seg ofte neglisjert og møtt med skepsis

Mange foreldre opplever å ikke å bli tatt på alvor eller lyttet til i barnehagen. En del savner også informasjon og mulighet til å medvirke i viktige prosesser før vedtak fattes.

Publisert Sist oppdatert

Dette er resultater fra henvendelsene til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i 2016. I alt fikk FUB 331 henvendelser i løpet av året. De fleste sakene (115) gjaldt usikkerhet rundt medvirkning i barnehagen og følelsen av å ikke bli trodd og tatt på alvor når de meldte fra om en bekymring. I alt økte denne typen henvendelser med 45 fra året før.

– Å ikke bli trodd eller tatt på alvor om sin bekymring for barnet, er veldig betegnende for de som har ringt oss. Og det er særlig alvorlig i forhold til de aller minste barna, som jo ikke kan si i fra selv, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen i en pressemelding.

Skorter på kunnskap

FUB etterlyser økt kunnskap hos barnehageeiere om hvilke rettigheter foreldre har til medvirkning og samarbeid, og at dette blir formidlet tydeligere til foreldrene.

– Mange foreldre er ukjent med hva loven sier om deres rett til medbestemmelse. Slett ikke alle foreldre blir informert om sine rettigheter av barnehageeier, slik barnehageloven pålegger, sier Skinstad-Jansen.

Hun tror rolleavklaring, økt kunnskap om rettigheter og bedre dialog er nøkkelen.

Oppgaver og roller

På andreplass med 55 spørsmål, kom de som handlet om hvilke roller og oppgaver foreldre har i foreldrerådet/FAU og Samarbeidsutvalg (SU), og hvordan man starter opp og drifter et lokalt FUB. Dette er en økning med 36 saker fra 2015.

Foreldre lurer også på hvilke saker som kan/skal tas opp i disse foraene.

Spørsmål som handlet om selve barnehagetilbudet, som gratis kjernetid, barnehageopptak, utetider, betaling, klage på plass, planleggingsdager og lignende, utgjorde 36 saker i 2016.


Mobbing

Henvendelser om barn som mistrives, blir mobbet eller utestengt i barnehagen utgjorde til sammen 34 henvendelser i 2016, som er likt som året før. Av disse gjaldt 13 bare mobbing.

– En mobbesak er en for mye. Vi vet at mobbing i barnehagen ofte følger barnet videre inn i skolen og voksenlivet. Forskning viser også at det kan føret til frafall i skolen, derfor må det stoppes tidlig, sier FUB-lederen.

– Derfor er de voksnes evne og vilje til å ta tak i slike saker helt avgjørende. Bare ved å se og gripe aktivt inn kan vi hindre at mobbing utvikler seg tidlig. Det har både med antallet voksne og deres kompetanse å gjøre, sier hun.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Og selvsagt må vi foreldre være gode forbilder i alt vi sier, gjør og skriver. Vi må lære barna å inkludere andre, og legge til rette for vennskap. Dette er et viktig tema som foreldre og barnehagen kan ta opp sammen, sier hun.

I løpet av 2016 har FUBs rådgivere holdt 59 foredrag hvorav 44 handlet om mobbing og vennskap i barnehagen.

Hvordan opplever du å være barnehageforelder? Si din mening i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS