– Det er behov for å finne ut hvilke tiltak vi bør prioritere i årene som kommer, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).
– Det er behov for å finne ut hvilke tiltak vi bør prioritere i årene som kommer, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– De høye tallene tyder på at det vi gjør i dag ikke treffer godt nok

En ny ekspertgruppe skal se på hva som fungerer for å gi barn som vokser opp i fattigdom bedre levekår og hva som forebygger at fattigdom går i arv.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen setter ned denne ekspertgruppa fordi vi ser at det er behov for å finne ut hvilke tiltak vi bør prioritere i årene som kommer. Det er behov for en god og treffsikker politikk som både bidrar til å bedre oppvekstvilkårene til barn som vokser opp i fattige familier på kort sikt og forebygger at fattigdom går i arv på lengre sikt, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Medlemmene av ekspertgruppa vil bli kjent over sommeren, opplyser regjeringen.

– Det blir i dag brukt store ressurser på å motvirke fattigdom blant barnefamilier og dempe de negative konsekvensene av å vokse opp i en fattig familie. De høye tallene tyder likevel på at det vi gjør i dag ikke treffer godt nok, sier Toppe.

Hun viser til at det over en lengre periode har vært en økning i tallet på barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at hele 11,7 prosent eller 115 000 barn i 2020 tilhørte en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter.

– Jeg har derfor vurdert at det er behov for å sette ned en ekspertgruppe som kan gi regjeringen råd om hvilke tiltak som bør prioriteres i årene som kommer, sier barne- og familieministeren.

Planen er at arbeidet skal starte opp til høsten, og at gruppa skal få om lag et år på å levere sin utredning.

Powered by Labrador CMS