Naturvernforbundet ber nå om forbud mot bruk av falldekker av plast.
Naturvernforbundet ber nå om forbud mot bruk av falldekker av plast.

Vil forby falldekker av plast

– Særlig barn og unge utsettes for en cocktail av miljøgifter, og plastdekkene øker påvirkningen. Nå vil Naturvernforbundet forby fallunderlag av resirkulerte bildekk.

Publisert

– For barn som leker på plastdekker er veien fra hånd til munn kort, og vi frykter at plasten kan være skadelig både for natur og helse, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Der vises det blant annet til stikkprøver tatt fra plastdekkene i flere barnehager på Østlandet. Barnehage.no omtalte en undersøkelse gjort i 2019. Der ble det funnet miljøgifter som klorparafiner, fosfororganiske flammehemmere, tungmetaller, tjærestoffer, ftalater og hormonhermere.

Særlig nivåene av klorparafiner bekymrer Naturvernforbundet. Det ble funnet opptil ni milligram klorparafiner per gram. Underlag som inneholder en slik mengde vil etter myndighetenes retningslinjer kategoriseres som farlig avfall når de en gang skal skiftes ut.

– Når plastdekkene skal deponeres, må de behandles som farlig avfall. Da sier det seg selv at vi ikke kan bruke slike materialer som underlag i barns lekeområder på idrettsbaner og andre uterom, sier Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet i pressemeldingen.

Saken ble satt på dagsorden i en sak hos NRK Lørdagsrevyen 1. oktober. Naturvernforbundet viser også til en undersøkelse gjennomført av PBL i 2019, som viste at seks av ti barnehager hadde plastdekke på uteområdet.

Nylig ble det kjent at Oslo og Bergen kommuner er tildelt 10 millioner kroner fra Forskningsrådet for å jobbe mot et bedre alternativ. I den forbindelse sto det blant annet om prosjektet:

Forskning har vist at bruk av gummigranulater laget av resirkulerte bildekk kan føre til at miljøskadelige stoffer avgis til naturen. Løse partikler kan også komme på avveie og bli til mikroplast. Det har også vært stilt spørsmål ved muligheten for helsemessige, allergiske reaksjoner hos barna. Dette har utløst et behov for å utvikle nye typer faste fallunderlag, som har lave livssyklus- og vedlikeholdskostnader, men som ikke utgjør noen risiko for miljøet eller for brukerne.

Samtidig: I en vurdering gjort av FHI i 2021, ble helserisikoen ved bruk av støtdempende fallunderlag vurdert som lav, samtidig som det ble pekt på at det fins få studier om gummigranulat som brukes som fallunderlag på lekeplasser.

Følgende anbefaling ble gitt:

Ut fra dagens kunnskap om helseeffekter og eksponering mener FHI at det ikke er nødvendig å bytte ut resirkulert gummigranulat i støtdempende fallunderlag og -matter. Ved påfyll av granulat eller utskifting av underlaget, bør det imidlertid ikke benyttes resirkulert gummigranulat. Årsaken er at vi fortsatt mangler kunnskap om eventuell helserisiko. FHI anbefaler derfor å redusere eksponeringen av kjemikalier som finnes i gummigranulat fra resirkulerte bildekk.

Powered by Labrador CMS