Det finnes ulike typer støtdempende fallunderlag laget av gummigranulater fra resirkulerte bildekk. Helstøpt gummibelegg og gummiheller er de vanligste – i tillegg til løst granulat som vanligvis brukes på kunstgressbaner.
Det finnes ulike typer støtdempende fallunderlag laget av gummigranulater fra resirkulerte bildekk. Helstøpt gummibelegg og gummiheller er de vanligste – i tillegg til løst granulat som vanligvis brukes på kunstgressbaner.

Tildelt millioner til jakt på bedre underlag

Barn i skole og barnehager i Oslo og Bergen skal i framtiden slippe mulig helse- og miljøskadelig fallunderlag med gummigranulater laget av resirkulerte bildekk.

Publisert Sist oppdatert

I oktober går de to store kommunene ut i en intensiv runde i markedet for å se om det finnes aktuelle leverandører som kan utvikle bedre fallunderlag og få fram flere mulige produkter der det i dag er for få tilgjengelige og kommersielt attraktive alternativer. Det skriver Anbud365, som igjen viser til Forskningsrådet.

Sistnevnte har tildelt 10 millioner kroner for at initiativtakerne, kommunene Oslo og Bergen, skal kunne starte prosessen mot et bedre fallunderlag enn dagens.

Forskningsrådets nettsider kan vi blant annet lese følgende:

Barn skal ha lekearealer utendørs hvor de kan leke, utvikle sansemotoriske ferdigheter og oppsøke utfordringer med minst mulig risiko for alvorlige skader. Lovverket krever at lekearealer må være utstyrt med sikkerhetssoner med støtabsorberende fallunderlag rundt lekeapparater. Fallunderlaget må være av en høy kvalitet med tanke på egenskaper som sikkerhet, universell utforming, miljø, kostnadseffektivitet og helse. Behovene for tilgjengelighet med rullestol og for effektive driftsforhold gjør faste underlag attraktive. Derfor har gummidekker vært dominerende de siste tiårene. Forskning har vist at bruk av gummigranulater laget av resirkulerte bildekk kan føre til at miljøskadelige stoffer avgis til naturen. Løse partikler kan også komme på avveie og bli til mikroplast. Det har også vært stilt spørsmål ved muligheten for helsemessige, allergiske reaksjoner hos barna. Dette har utløst et behov for å utvikle nye typer faste fallunderlag, som har lave livssyklus- og vedlikeholdskostnader, men som ikke utgjør noen risiko for miljøet eller for brukerne.

Etter at tidligere nevnte markedsdialog er gjennomført, er planen å utlyse en såkalt før-kommersiell anskaffelse i mars neste år. Denne formen for offentlig anskaffelse brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet.

I en vurdering gjort av FHI i 2021, ble helserisikoen ved bruk av støtdempende fallunderlag vurdert som lav, samtidig som det ble pekt på at det fins få studier om gummigranulat som brukes som fallunderlag på lekeplasser.

Følgende anbefaling ble gitt:

Ut fra dagens kunnskap om helseeffekter og eksponering mener FHI at det ikke er nødvendig å bytte ut resirkulert gummigranulat i støtdempende fallunderlag og -matter. Ved påfyll av granulat eller utskifting av underlaget, bør det imidlertid ikke benyttes resirkulert gummigranulat. Årsaken er at vi fortsatt mangler kunnskap om eventuell helserisiko. FHI anbefaler derfor å redusere eksponeringen av kjemikalier som finnes i gummigranulat fra resirkulerte bildekk.

Ifølge Miljødirektoratet antas det at løst gummigranulat fra kunstgressbaner er den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge.

Powered by Labrador CMS