Fagforbundet innledet mandag streik i Elvebakken barnehage. Fra venstre Lars Stian Bartnes, Hege Grande, Ina Elisabeth Johansen og streikeleder Bente Pedersen. Foto: Fagforbundet
Fagforbundet innledet mandag streik i Elvebakken barnehage. Fra venstre Lars Stian Bartnes, Hege Grande, Ina Elisabeth Johansen og streikeleder Bente Pedersen. Foto: Fagforbundet

Fagforbundet streiker i barnehage i Trøndelag

Fagforbundet har tatt tre av fire av sine medlemmer i Elvebakken barnehage i Inderøy kommune ut i streik.

Publisert

 - Bakgrunnen er at vi søndag kveld ikke kom i mål med meklingen om reforhandling av den eksisterende tariffavtalen fra 2015. Arbeidsgiveren sier hun ikke har råd. Vi peker på at hun mottar offentlige tilskudd og foreldrebetaling på lik linje med andre barnehager, og vi mener derfor hun skal gi våre medlemmer de samme arbeids,- lønns- og pensjonsvilkårene som andre barnehageeiere gir, sier Lise Ulseth, som er rådgiver ved Fagforbundets kompetansesenter i Trondheim, til barnehage.no.

Fra klokka 06.30 mandag morgen var tre av Fagforbundets fire medlemmer i barnehagen tatt ut i streik. Disse står streikevakt utenfor barnehagen, som så langt ikke er blitt stengt på grunn av konflikten.

- Har vært på tilbudssiden

Lise Ulseth mener Fagforbundet har vært på tilbudssiden for å finne en løsning. Det er gitt to alternativer: Enten skal barnehagen reforhandle eksisterende tariffavtale, eller så skal den melde seg inn i PBL.

- Men det har ikke vært noen bevegelse fra den andre parten. Eieren sier at hun ikke har råd til en tariffavtale. Samtidig vet vi at virksomheten hadde et årsresultat på over 600.000 kroner og at eieren tok 200.000 kroner i utbytte i 2016, sier Lise Ulseth i Fagforbundet.

- For kostbart

Eier og daglig leder Borgny Kjølstad i Elvebakken barnehage har ikke svart på barnehage.no sine henvendelser mandag. Advokat Stein Bjørnar Dahl uttaler seg på hennes vegne.

Dahl sier til barnehage.no at den avtalen som Fagforbundet ønsker etter eierens oppfatning er så kostbar at det ikke vil være mulig å drive barnehagen på en god måte hvis kostnadene skal dekkes inn.

- Nå får denne barnehagen offentlige tilskudd på lik linje med andre barnehager, bør ikke eieren da gi de ansatte lønns- og arbeidsvilkår på lik linje med ansatte i andre barnehager?

- Å inngå tariffavtaler for bedrifter av denne størrelsen, og som ikke er medlem i NHO, er en frivillig sak. Det er en rekke små både barnehager og andre bedrifter som ikke inngår slike avtaler med de ulike forbundene, sier advokaten.

Vurderer situasjonen

- Vil barnehagen klare å holde åpent så lenge streiken varer, eller vil den måtte stenge?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere. Det må styret og styreren vurdere i samråd med dem som er tilsynsmyndighet, altså kommunen, sier Stein Bjørnar Dahl.

  • Av regnskapstallene til Elvebakken barnehage framgår det, som Fagforbundet sier, at eieren tok ut 200.000 kroner i utbytte i 2016. De siste fem årene har imidlertid eierens samlede lederlønn og utbytte vært på i snitt 377.000 kroner, ifølge regnskapstallene.
  • Elvebakken barnehage har ifølge sin egen hjemmeside åtte ansatte pluss to lærlinger.
  • Minst 95 prosent av private barnehager i Norge har tariffavtale.
Powered by Labrador CMS