Færre meldinger til barnevernet

Barnevernet mottok nesten 3 prosent færre meldinger i 2018 sammelignet med i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Barnevernet fikk melding om 4,4 prosent av alle barn i alderen 0-17 år i 2018. Det er en nedgang fra 4,5 prosent i 2017.

De fleste meldingene kom fra barnevernet selv, politi og skole. Selv om disse tre sto for mer enn 40 prosent av meldingene i 2018, ble det sendt inn færre meldinger fra hver av dem i 2018 sammenlignet med i 2017.

I 2018 sendte barnehagene 3087 meldinger til barnevernet. Dette er en nedgang fra året før da barnehagene sendte inn 3192 meldinger til barnevernet.

Siden SSB begynte å innhente tall for innsendte meldinger til barnevernet i 2013 har det vært en økning i antall meldinger år for år, men etter en moderat økning fra 2016 til 2017, var det altså i 2018 for første gang en nedgang i antall meldinger sendt til barnevernet.

Omtrent 17 prosent av meldingene både i 2017 og 2018 ble lagt bort og gikk ikke videre til undersøkelse, skriver SSB.

Av undersøkelsene som ble avsluttet i 2018 ble vel 6 av 10 lagt bort, uten at barnevernstjenesten iverksatte tiltak for barnet.

Powered by Labrador CMS