Professor Turid Suzanne Berg-Nielsen leder et nytt forskningsprosjekt om småbarn og stress i barnehagen. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Professor Turid Suzanne Berg-Nielsen leder et nytt forskningsprosjekt om småbarn og stress i barnehagen. Illustrasjonsfoto: Getty Images

- Utsetter du de minste barna for vedvarende stress, risikerer du å stresse dem for livet

183 småbarnsavdelinger, 710 ansatte og 1100 barn deltar i nytt forskningsprosjekt som skal finne ut hvordan barnehageansatte kan skape et miljø som demper stress blant de minste barna.

Publisert

- Barn i alderen 0 til 2 år er på sitt mest sårbare og tåler stress dårlig. Da er hjerneanatomien i full utvikling. Negativt stress kan påvirke hjernens nerveceller og de nervecellene som brukes til å håndtere stressreaksjoner, hemmes mest.

Det sier professor i klinisk barnepsykologi ved NTNU, Turid Suzanne Berg-Nielsen, ifølge forskning.no.

Nytt forskningsprosjekt

Som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), leder hun forskningsprosjektet Trygg før 3, som blant annet skal finne ut hvordan barnehageansatte kan skape et miljø som demper stress blant de minste barna.

Trygg før 3

  • Trygg før 3 handler om å jobbe bevisst med kvaliteten i småbarnsavdelinger gjennom et helt barnehageår og deretter undersøke effekten av dette. Prosjektet omfatter observasjon og skåring av kvalitet på samspill i småbarnsavdelinger, tilbakemelding til alle ansatte, refleksjon og veiledning skreddersydd til den enkelte avdeling eller gruppe. 
  • Trygg før 3 består av en tjenestestøttende, kvalitetshevende del med fokus på det daglige samspillet i barnehagen og av en forskningsdel. Forskningen skal undersøke hvilke effekter Trygg før 3 har på blant annet relasjonskvalitet, barnas fungering på ulike utviklingsområder, barnas stressnivå og personalets trivsel.
  • Trygg før 3 er et toårig prosjekt. For å kunne undersøke effekten av et slikt kvalitetshevende tiltak, må barnehagene plasseres tilfeldig i to grupper. Den ene gruppen får kvalitetsutvikling i barnehageåret 2018-2019 og den andre i 2019-2020.
  • Sju kommuner/bydeler på Østlandet og i Trøndelag har meldt seg eller er plukket ut til å være med, og ca. 8-20 barnehager er med fra hver kommune.
  • Trygg før 3 er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør, Handelshøyskolen BI og RKBU Midt-Norge, NTNU. Prosjektet er tildelt midler fra det forebyggende programmet «Bedre helse» i Norges Forskningsråd.

(Kilde: NTNU)

- Utsetter du de minste barna for vedvarende stress, risikerer du å stresse dem for livet, sier Berg-Nielsen ifølge forskning.no.

Få - og motstridende svar

Når det gjelder små barnehagebarn og stress, er det mye forskerne ikke vet. Ifølge artikkelen på forskning.no er det få internasjonale studier på området, som gir til dels motstridende svar.

Professor May Britt Drugli ved NTNU er en del av forskergruppa i prosjektet "Trygg før 3". Hun har tidligere ledet den første norske studien på kortisolnivå hos de minste barna i barnehagen.

- Målingene viste en atypisk kurve for kortisolnivå hos ett- og toåringene i barnehagen. Nivået økte utover dagen i barnehagen, mens det sank på dager barna var hjemme. Det viste seg også at stresshormonet økte mest hos barn som tilbrakte åtte timer eller mer per dag i barnehagen, sier Drugli ifølge forskning.no.

- Må vite mer

Økningen i kortisolnivå hos disse barna var ikke stor. Men Drugli er klar på at den må undersøkes nærmere:

- Vi kan ikke slå oss til ro og si at en så liten økning i kortisol neppe er skadelig for de minste. Vi trenger å vite mer om hvordan ulike barns utvikling påvirkes av forhøyet kortisolnivå, og hva man kan gjøre for å redusere det, sier Drugli.

Powered by Labrador CMS