Foreldre ønsker å etablere barnehage i Langfjordbotn, men kommunen sier nei.
Foreldre ønsker å etablere barnehage i Langfjordbotn, men kommunen sier nei.

Foreldre ønsker å etablere barnehage - kommunen sier nei

Barnefamilier i Langfjordbotn i Alta kommune ønsker å starte Steinerbarnehage i nedlagt skolebygg, men kommunen har nok barnehageplasser - og har vedtatt å legge ned kommunal barnehage fra høsten.

Publisert

Det kommer fram i en sak i Altaposten (krever innlogging)

Etter planen ønsker pådriverne bak Langfjord Steinerbarnehage å starte allerede til høsten, og ber om godkjenning for en avdeling på totalt 18 barn, heter det i saksfremlegget, gjengitt av avisen. Initiativtakerne har planer om å etablere en ideell forening og et selveiende økonomisk foretak, der foreldrene blir medlemmer. Det er allerede utarbeidet egne vedtekter.

Saken skal opp til politisk behandling i hovedutvalget for oppvekst og kultur, men forslaget blir ikke møtt med applaus fra kommunalt hold:

– Alta kommune ønsker ikke at det etableres en privat Steinerbarnehage i Langfjorden, og vil ikke gi driftstilskudd til denne dersom den blir etablert, heter det i innstillingen fra administrasjonen ved oppvekstsjef Rikke Raknes.

Legger ned kommunal barnehage

I saksfremlegget påpekes det at Alta kommune har ledige barnehageplasser. Det er vedtatt å legge ned en av de kommunale barnehagene, Gakori barnehage, med virkning fra og med høsten 2019.

– Også etter denne nedleggelsen vil det være mange tomme barnehageplasser i Alta. Eksakt hvor mange, vet vi først etter hovedopptaket i mars, men vi vet at barnetallet har gått betraktelig ned, og fødselstall og prognoser tyder på at vi vil kunne ha opp mot 50 ledige plasser kommende barnehageår. Etter administrasjonens vurdering vil det derfor være helt feil å etablere en ny barnehage i Alta kommune nå, tilføyes det.

Ifølge Altaposten har forslaget om å etablere barnehage vært lansert så tidlig som i 2015. Men ifølge kommunens saksframlegg er det kapasitet til å ta imot de aktuelle barna i Talvik barnehage, som er den barnehagen som ligger nærmest - rundt en halvtimes kjøring unna. Oppvekstsjefen frykter også tomme plasser i allerede etablerte barnehager, ved at barn som i dag går i en av de etablerte barnehagene, søker seg over til Langfjorden.

Svært kostbart

Ifølge lovverket plikter kommunen å vurdere og godkjenne barnehager på grunn av fri etableringsrett, men det betyr ikke plikt til å gi driftstilskudd. Det innebærer at det er vanskelig å igangsette barnehage.

– Det er lite trolig at en privat barnehage kan eller vil drifte uten tilskudd. Det vil bli svært kostbart for den enkelte forelder. Arbeidet med en eventuell godkjenning av en Steinerbarnehage i Langfjorden er derfor ikke iverksatt. De avventer den politiske behandlingen.

Med åtte barn i første driftsår vil kostnadene for Alta kommune være på rundt 1,5 millioner kroner.

– Med den økonomiske situasjonen Alta kommune er i, og med det høye antallet ledige plasser vi allerede har i Alta sine barnehager, kan ikke rådmannen anbefale etablering av en ny privat barnehage i kommunen. Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å etablere en ny barnehage nå samtidig som vi legger ned en kommunal barnehage og går med overkapasitet, heter det i innstillingen.

Powered by Labrador CMS