DEBATT

- Om nå SV og Rødt vinner kampen mot private drivere av offentlige velferdstjenester, så takker jeg for meg i barnehagesektoren og ønsker kommunale barnehager lykke til, skriver Kathy D. Larsen, styrer i Espira Torshovdalen.
- Om nå SV og Rødt vinner kampen mot private drivere av offentlige velferdstjenester, så takker jeg for meg i barnehagesektoren og ønsker kommunale barnehager lykke til, skriver Kathy D. Larsen, styrer i Espira Torshovdalen.

«Jeg har valgt helt frivillig, og jeg har valgt Espira»

Som leder for et av landets private barnehager kjenner jeg at det er på tide å si noe høyt om hvordan det er på innsiden av en av disse barnehagene som så fint har fått kallenavnet velferdsprofitører. 

Publisert

For fem år siden var jeg så heldig å få jobben som styrer i en ny Espira barnehage som skulle åpne rett i mitt nærområde. Jeg ble intervjuet i flere runder og gjennomførte tester som ga inntrykk av mine ferdigheter innenfor tall- og tekst.

Med seks års erfaring som pedagogisk leder og baseleder i kommunal barnehage, skulle jeg få prøve meg som styrer. Jeg var nervøs for de ukjente oppgavene jeg gikk til, men det tok ikke lang tid før jeg senket skuldrene.

Det skulle vise jeg at jeg hadde et helt støtteapparat i administrasjonen som var tilstede for meg for å hjelpe med refusjoner, alle typer tilsyn, veiledning, personalutvikling osv. Jeg var omgitt av en administrasjon med barnehagefaglig kompetanse som stilte krav til kvalitet fra første dag, men også frihet til å lage innhold og identitet til barnehagen med det nye lederteamet mitt.

Ettertraktet barnehage

Fem år har gått, og barnehagen har hatt en strålende utvikling, og jeg tør å påstå at vi er en av de mest ettertraktede barnehagene i området.

Og jeg skal fortelle deg hvorfor.

Espira Kunnskapsbarnehagen har i dag 101 barnehager med klare mål om hvilken retning vi ønsker å jobbe i.

Alle ansatte har utviklingssamtale med sin nærmeste leder hver 7. uke hvor det stilles krav om selvrefleksjon og kontinuerlig utvikling. Vi har støtte fra en kompetent fagavdeling sentralt til å jobbe med nye krav på en god og inkluderende måte.

Vi inspireres til å jobbe med fagområdene «Rammeplan for barnehagen» stiller krav om gjennom interne kurs. Sammen fokuserer vi på nærvær og jobber aktivt med å ha et arbeidsmiljø som inkluderer alle.

Vi fokuserer på sunn og variert mat som vår kjøkkenassistent tilbereder for barn og ansatte hver eneste dag. Jeg er en tilstedeværende styrer med tid og kapasitet til å utvikle personalet mitt og gi dem det de trenger for å bygge opp en barnehage vi er stolt av sammen. Alt dette kommer barn og foreldre til gode.

Midt i stormen

Nå står arbeidsplassen min midt i stormen. Vi omtales og diskuteres av både den ene og den andre.

Det handler om penger, eiere, tilskudd og ideologi. Men nå ber jeg om at det kan snakkes om innhold.

I min private kjede tilbyr de meg en arbeidsplass hvor utvikling og kvalitet er i fokus med det samme offentlig støtte per barn som kommunale barnehager får. Og jeg har valgt Espira som arbeidsgiver helt frivillig. Vi er ca. 3000 ansatte i Espira. Jeg vil tro at alle disse andre også har valgt arbeidsplassen sin frivillig.

Om nå SV og Rødt vinner kampen mot private drivere av offentlige velferdstjenester, så takker jeg for meg i barnehagesektoren og ønsker kommunale barnehager lykke til.  

Men både for barn, foreldrene og de ansatte mener jeg det blir et tap at de private barnehagene forsvinner.

Powered by Labrador CMS