Bildet er tatt fra en høyde like ved Espira Brådalsfjellet og viser deler av skredområdet.
Bildet er tatt fra en høyde like ved Espira Brådalsfjellet og viser deler av skredområdet.

Gjerdrum: – Nå handler det om å gjenopprette en normal hverdag

Espira Brådalsfjellet er en av barnehagene som ligger nærmest skredområdet i Gjerdrum. Et omfattende apparat er nå satt i sving for å bistå barnehagen i tiden fremover, opplyser Jens Schei Hansen i Espira.

Publisert Sist oppdatert

Espira Brådalsfjellet barnehage ligger om lag halvannen kilometer i luftlinje fra der kvikkleireskredet gikk natt til 30. desember.

Flere familier tilknyttet barnehagen er fortsatt evakuert fra sine hjem som følge av hendelsen, opplyser regionsjef for Espira-barnehagene på Østlandet, Marianne Bye.

– Nå jobbes det for å komme tilbake til en så normal barnehagehverdag som mulig. Å kunne leke og delta i vanlige aktiviteter er viktig, særlig for de barna som er eller har vært evakuert, sier hun.

Tilfører ekstra ressurser

Skredet som skjedde like før nyttår krevde flere menneskeliv og tok med seg flere boliger i et boligområde nær sentrum av Ask, administrasjonssenteret i Gjerdrum kommune.

– Det er sterke inntrykk og opplevelser som skal bearbeides, sier Jens Schei Hansen som er kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

Han sitter i kriseledelsen til Espira og forteller at et omfattende apparat er satt i sving for å støtte barnehagen i tiden fremover.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Jens Schei Hansen er kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.</span>
Jens Schei Hansen er kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

– Dette er en hendelse som kommer til å prege lokalsamfunnet lenge, og vi fant ganske kjapt ut i samråd med styrer at det måtte tilføres ekstra ressurser til barnehagen. Vi har satt ned et team internt i Espira bestående av meg, regionsjef, HR-sjef og fagsjef som skal bistå barnehagen. Vi har også engasjert en krisepsykolog som vil kunne bistå ved behov og vi har koblet på bedriftshelsetjenesten, sier Schei Hansen.

– Vi har et langsiktig perspektiv og er forberedt på at barnehagen kan ha behov for ulik type støtte i lang tid fremover, sier han.

Samarbeid med kommunen

Schei Hansen og Bye opplyser at de har hatt et godt samarbeid med Gjerdrum kommune i etterkant av skredet.

– Kommunen har satt ned et team som skal støtte de berørte familiene i Gjerdrum. Da vi hadde personalmøte i barnehagen på tirsdag i forrige uke var også representanter fra kommunen til stede. Det er en trygghet å vite at de bidrar med ekstra støtte, sier han.

– Vi har hatt god dialog med kommunen om hva vi kan bidra med og hva de kan bidra med. Det tror jeg er viktig for kunne å ivareta alle parter på en god måte, legger Marianne Bye til.

Mangler rent vann

Gjerdrum kommune har i underkant av 7000 innbyggere. Etter skredet ble store deler av Ask umiddelbart evakuert og over 1600 mennesker ble berørt. Mange er fortsatt evakuert.

Selv om Espira Brådalsfjellet ligger utenfor evakueringsområdet og kan holde åpent har det oppstått noen praktiske utfordringer som følge av skredet, forteller Bye.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Regionsjef for Espira-barnehagene på Østlandet, Marianne Bye.</span>
Regionsjef for Espira-barnehagene på Østlandet, Marianne Bye.

Blant annet har reiseveien til barnehagen blitt mer komplisert for enkelte familier ettersom raset tok med seg deler av veien de vanligvis bruker. Det innebærer lange omkjøringer.

De siste par ukene har barnehagen heller ikke hatt tilgang til rent drikkevann.

– Vaktmesteren vår kommer derfor innom med mange liter vann hver morgen som han henter fra store tankbiler hos kommunen, opplyser Bye.

Tett oppfølging

Regionsjefen understreker at hun vil ha tett kontakt med barnehagens styrer og beredskapsgruppe i tiden fremover.

– Det kommer til å bli en del møter fremover. Det viktigste nå er å sørge for at barnehagehverdagen blir så normal som mulig for barna og de ansatte, sier Bye.

Har flyttet inn i bedehuset

Espira Brådalsfjellet er den største barnehagen i Gjerdrum, men langt fra den eneste som er rammet av skredkatastrofen. Kommunale Gjerdrum barnehage har plass til 93 barn, og ligger i området som ble evakuert. Ifølge hjemmesidene til kommunen ble det i et ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar vedtatt å etablere en ny midlertidig, langsiktig løsning med etablering av modulbygg.

– Kommunestyret har vist en enorm omstillingsevne og positivitet for å finne en snarlig løsning på barnehagesituasjonen, sier kommunalsjef for oppvekst i Gjerdrum kommune, Aud Mork Bredesen, til kommunens hjemmesider.

Fra og med mandag 11. januar ble barnehagedriften etablert midlertidig i Gjerdrum Misjonshus fram til modulbygget er klart.

Ordfører Anders Østensen (Ap) sier til avisa Dagen (krever innlogging) at gjenåpningen av barnehagen er et viktig skritt på veien mot en mer normal hverdag.

Østensen forteller om en enorm giverglede. Barnehagen måtte skaffe til veie alt utstyret de trengte ettersom det har ikke vært mulig å hente ut det de trengte fra det evakuerte barnehagebygget. Ordføreren gir ros til lokale aktører, personalet, Normisjon som har stilt sine lokaler til disposisjon og alle andre som har bidratt.

Powered by Labrador CMS