Administrasjonen i Stjørdal kommune ville med et pennestrøk redusere antall barn i Fosslibekken barnehage.
Administrasjonen i Stjørdal kommune ville med et pennestrøk redusere antall barn i Fosslibekken barnehage.

Ble truet med søksmål - stopper sak om kutt

Stjørdal kommune stopper planene om å redusere det godkjente arealet i en privat barnehage.

Publisert

Tilskuddet til Espira barnehage (tidligere Fosslibekken barnehage AS) i Stjørdal blir etter alt å dømme videreført på dagens nivå.

Det går fram av saksframlegget til Stjørdal kommune. Saken skal i neste uke opp i komité for levekår og senere til formannskap og kommunestyre.

I januar innstilte rådmannen på å redusere det godkjente arealet i barnehagen fra 500 til 380 kvadratmeter. Dette til tross for at det ikke var noe ved selve barnehagen som skulle tilsi en reduksjon i antall kvadratmeter med godkjent leke- og oppholdsareal.

Dette mente eieren av barnehagen ikke var lov.

Kjøpt av Espira

Saken kom opp etter at Espira søkte om videreføring av barnehagens tilskudd etter å ha kjøpt Fosslibekken barnehage AS i fjor og overtatt den ved nyttår.

For å få større kontroll med kostnadene, ba administrasjonen i Stjørdal politikerne om å redusere rammene for tilskudd til barnehagen.

Stjørdal har overkapasitet i barnehagesektoren. En konsekvens av dette er at ettåringer født etter 1. desember, og som dermed ikke har lovfestet rett til barnehageplass før ved hovedopptaket i august, fortløpende får plass etter hvert som foreldrene går ut i jobb etter endt fødselspermisjon.

I det opprinnelige saksframlegget gikk det fram at det i Stjørdal i januar var 35 barn i private barnehager og fire i kommunale barnehager, som er født etter 30. november 2016.

Ny sak etter utsettelse

Barnehagens eier mente at det ikke er lov å endre størrelsen på godkjent leke- og oppholdsareal slik Stjørdal kommune la opp til.

Etter at Espira gjennom PBL (Private barnehagers landsforbund) truet med søksmål dersom politikerne fulgte rådmannens innstilling, ble saken utsatt da den skulle opp i kommunestyret 25. januar.

Når saken nå er oppe på kartet igjen, har administrasjonen snudd. "Tilskudd til Fosslibekken barnehage AS videreføres til Espira barnehage Stjørdal", heter det i saksframlegget.

"Det viste seg at godkjenningen etter barnehageloven fra 2009, måtte anses som gyldig til tross for at barnehagen hadde fått dispensasjon for midlertidig drift etter Plan- og bygningsloven den gangen.  I den første saken som ble lagt fram, ble det gjort en vurdering på at det måtte en ny godkjenning etter barnehageloven på plass, på grunn av endelig godkjenning etter Plan- og bygningsloven," skriver oppvekstsjef Ann Kristin Geving i en e-post til barnehage.no. 

Fosslibekken barnehage er godkjent for 125 barn over 3 år.

Powered by Labrador CMS