Vil redusere barnehagen med 30 barn – trues med søksmål

Stjørdal kommune har flere barnehageplasser enn barn. For å spare penger til tilskudd foreslår rådmannen å kutte det godkjente arealet i Fosslibekken barnehage fra 500 til 380 kvadratmeter.

Publisert Sist oppdatert

Reduksjonen innebærer at barnehagen vil kunne bli godkjent for 30 store barn færre enn i dag.

Barnehagen, som ved årsskiftet ble overtatt av Espira etter kjøpet av Alba-gruppens barnehager i fjor sommer, truer gjennom PBL (Private barnehagers landsforbund) med søksmål dersom kommunestyret følger rådmannens innstilling.

De mener kommunen endrer spillereglene på en måte som det ikke finnes lovhjemmel for.

Det var Stjørdalens Blad som først omtalte denne saken.

Fikk ny godkjenning sist høst

Fosslibekken barnehage har vært drevet siden 2009, før rammefinansieringen som kom i 2011.

Barnehagen fikk ny godkjenning etter at taket ble ombygd og barnehagen ble ferdigstilt i 2017.

Barnehagen har hatt tilskudd for barn inntil 500 kvadratmeter leke- og oppholdsareal før det ble sendt søknad om videreføring av tilskudd etter ny godkjenning.

Det er ifølge kommunens saksframlegg ingenting ved selve barnehagen som skulle tilsi en reduksjon i antall godkjente kvadratmeter leke- og oppholdsareal.

Gir plass til barn uten lovfestet rett

Bakgrunnen for saken er kommunens behov for større kontroll med kostnadene.

Stjørdal har overkapasitet i barnehagesektoren. En konsekvens av dette er at ettåringer født etter 1. desember, og som dermed ikke har lovfestet rett til barnehageplass før ved hovedopptaket i august, fortløpende får plass etter hvert som foreldrene går ut i jobb etter endt fødselspermisjon.

Ifølge saksframlegget til Stjørdal kommune er det for øyeblikket 35 barn i private barnehager og fire i kommunale barnehager, som er født etter november 2016.

For 2018 er tilskuddet i Stjørdal 200.841 kroner for små barn og 95.260 kroner for store barn.

Prognoser: Behovet øker ikke

I saksframlegget foran kommunestyrets møte torsdag kveld framgår det at Fosslibekken barnehage er godkjent for 125 barn. De siste sju årene har det vært i gjennomsnitt 85 barn der.

Prognosene til kommunen viser at det ikke vil bli økt behov for plasser i årene som kommer.

«Dersom det viser seg at behovet for plasser i området er større enn et areal på 380m2, kan barnehagen søke om å få ta i bruk resten av det godkjente arealet», skriver rådmannen i sitt saksframlegg.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS