Nybyen på Økern er i ferd med å bli bygd ut slik denne dataillustrasjonen viser. I bygget helt til venstre har det vært planlagt en barnehage med 144 storbarnsekvivalenter.

Oslos nei til Espira: Over 200 plasser kan bli stående ubrukt

– Kommunen pålegger ingen private utbyggere å bygge barnehage, hevder byråd Tone Tellevik Dahl. – Dette blir bare tøys, svarer direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Publisert Sist oppdatert

Dataillustrasjonen ovenfor viser et boligprosjekt på Økern i Oslo. Der har det vært planlagt barnehage siden 2012. Den skulle åpne i august neste år. Nå er det helt i det blå hva som skjer med lokalene.

Selvaag Bolig og AF-gruppen bygger for tiden ut hvert sitt store boligprosjekt i Oslo, henholdsvis Nybyen på Bjerke og Krydderhagen på Grünerløkka.

I forbindelse med godkjenningen av reguleringsplanene stilte Oslo kommune rekkefølgekrav som innebærer at en rekke av leilighetene ikke kan tas i bruk før barnehager i tilknytning til prosjektene er i drift.

«Midlertidig brukstillatelse for barnehagen skal således være gitt før eller samtidig med at det gis midlertidig brukstillatelse for boenheter jf § 8 i reguleringsbestemmelsene», het det i reguleringsplanen for Nybyen fra 2012.

Bygger for 900 leiligheter

Utbyggerne har derfor planlagt inn barnehagearealer i boligkompleksene. I Nybyen er det planlagt for 144 storbarnsekvivalenter. I Krydderhagen er det planlagt for inntil 76 barn.

Begge barnehagene skulle etter planen være innflyttingsklare i august neste år. Totalt består de to boligprosjektene av mer enn 900 leiligheter.

Før helgen opprettholdt imidlertid Fylkesmannen i Oslo og Akershus et vedtak fra Oslo kommune om ikke å gi tilskudd til Espira Gruppen AS som har kjøpt arealene av utbyggerne og som planla å drifte barnehagene.

«Det er Fylkesmannens oppfatning at Oslo kommune har sannsynliggjort hva som er det fremtidige behovet for barnehageplasser, samt hvordan de planlegger å sikre at det tilbys tilstrekkelig antall plasser til de barna som har krav på dette», heter det i vedtaket.

Kan bli omregulert

Dermed er det helt i det blå hva som skjer med lokalene som boligkjøpere helt fram til nå har trodd skulle bli barnehager.

Espira kan ikke annet enn å beklage overfor de småbarnsfamiliene som hadde forventninger om bare å kunne «ta heisen» ned til barnehagen der de snart skal flytte inn.

– Vi er i dialog med utbyggerne om å se på muligheten for å omregulere lokalene til annet bruk, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira til barnehage.no.

– Er det aktuelt for dere å selge lokalene til barnehagedrift i Oslo kommune?

– Det er ingenting som tilsier at det skal skje. Tvert imot, så har jo Oslo kommune nå sagt at de ikke har bruk for disse barnehagene, sier Jens Schei Hansen.

Byråd: Pålegger ingen å bygge

Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) ønsker ikke å bli holdt ansvarlig for to barnehagelokaler som nå kan bli stående ubrukt.

«Det er Espira som har kontrakten med utbygger for de to barnehagene, og inngikk denne før de var sikret kommunal finansiering. Kommunen pålegger ingen private utbyggere å bygge barnehage, men vi regulerer inn barnehage i større boligprosjekter. Når vi faktisk tar barnehagen i bruk, vurderer vi avhengig av behov. Fordi barnekullene har gått ned og barnehagebyggingen opp, må vi vurdere nøye hvilke nye prosjekter vi setter i gang til hvilken tid. Det har vi gjort i de to Espira-barnehagene. Det er mange tomter som i dag er regulert til barnehage som ikke er bebygd. Dette er en viktig «barnehagereserve» å ha for byen», skriver Tone Tellevik Dahl i en epost til barnehage.no.

Hun legger til:

«Når det gjelder de to konkrete prosjektene som Espira har fått avslag om offentlig finansiering på, så er det nå opp til Espira å bestemme seg for hva de vil gjøre fremover. Det er fri etableringsrett for barnehager i Norge og Espira kan velge å drive barnehagene uten offentlig finansiering. Inntil Espiras engasjement i denne saken er avklart, forholder vi oss til at det er Espira som kjører barnehageprosjektene i disse to konkrete sakene.»

– Det er vel ikke helt riktig at utbyggerne ikke blir pålagt å bygge barnehager? Både Selvaag og AF-gruppen har fått et rekkefølgekrav i forbindelse med utbyggingen der det står at barnehage skal være etablert/godkjent før innflytting?

«Det er utbygger som har rekkefølgebestemmelsene på sitt prosjekt og må selv vurdere hvordan de vil løse dette. For byrådet er det viktig at vi tenker langsiktig og strategisk med å sette av nok arealer til fremtidig barnehageutbygging,» svarer byråden.

–  Dette blir bare tøys!

Meldingen om at «kommunen pålegger ingen private utbyggere å bygge barnehage» blir møtt med forundring hos utbygger Selvaag Bolig.

– Dette blir bare tøys. Har du regulert inn en barnehage i et boligprosjekt med rekkefølgekrav, har du pålagt utbygger å bygge barnehagen, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig til barnehage.no.

– Kan det tenkes at kommunen mener at det skal reguleres inn barnehage, men at kommunen skal bygge den selv?

– Skal vi da sitte og vente med våre prosjekter fram til kommunen finner det for godt å bygge barnehage? Selvsagt tvinger de oss til å bygge barnehage. Og det har ikke vi hatt noe problem med. Dette er et system som har fungert godt i mange år, sier Schumann.

Prosjektleder Espen Friis Jørgensen i AF Gruppen sier til barnehage.no at kravet fra Oslo kommune om at utbyggeren skal bygge barnehage er klart nedfelt i reguleringsbestemmelsen.

– I reguleringen til vårt prosjekt ligger det et rekkefølgekrav hvor det sies at vi må bygge en barnehage i en viss størrelse. Etableringen av denne barnehagen er knyttet opp mot brukstillatelsen på boliger i prosjektet, sier Espen Friis Jørgensen.

Bare én kjøper

Kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig sier til barnehage.no at Selvaag er spent på de prinsipielle konsekvensene av Oslos nye barnehagepolitikk.

– Det vi kan se for oss er at kommunen pålegger oss å bygge barnehager for å få bygge boliger. Og så skaper kommunen en markedssituasjon der kommunen selv er den eneste mulige kjøper. Da kan de jo langt på vei diktere prisen, sier Gregersen.

Byråd Tone Tellevik Dahl er ikke med på denne problemstillingen.

«Oslo kommune har i dag god dialog med boligutviklerne i større prosjekter der barnehage inngår og det jobbes nå med å sikre mange nye barnehagelokaler for kommunal drift i årene som kommer. Jeg er trygg på at vi vil komme frem til avtaler som både Oslo kommune og boligutviklerne kan leve godt med», skriver hun i en epost til barnehage.no.

Byråden fornøyd

Byråd Tone Tellevik Dahl gir overfor barnehage.no uttrykk for at hun er fornøyd med hvordan saken om boligprosjektene og barnehagedekningen er håndtert på fra Oslo kommunes side:

«Ja, det er vi. Kommunen har fortløpende gitt svar på de spørsmål Fylkesmannen har hatt behov for slik at saken ble grundig belyst. Fylkesmannen sier på sine nettsider at «Vi mener kommunens saksbehandling ikke er i strid med ulovfestet forvaltningsrett». Vi har en annen barnehagepolitikk enn det Høyre-byrådet hadde, og vi er fornøyde med at den kan gjennomføres. Selv om vi øker den kommunale andelen barnehager, er det viktig å vite at 1 av 3 barnehageplasser som åpner frem mot 2019 er private barnehageplasser. 6 av 10 barnehager i Oslo er dessuten private allerede, så det er ingen tvil om at de private er og vil være viktige. Men vi trenger flere kommunale barnehager om barnehagepolitikken vår skal nå ut. Kommunene har ikke myndighet til å gjennomføre egen barnehagepolitikk i private barnehager. Så lenge Oslos velgere og vi demokratisk valgte politikere ikke har denne muligheten, prioriterer vi kommunal utbygging. Derfor har vi opphevet Høyre-byrådets forbud mot å bygge kommunale barnehager, og satt i gang bygging av mange nye kommunale barnehager slik at barnehagepolitikken faktisk kan gjennomføres.»

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS