Espiras barnehage påp Økern i Oslo står foreløpig tom.
Espiras barnehage påp Økern i Oslo står foreløpig tom.

–  Espira-barnehagen på Økern kan sannsynligvis uansett ikke åpnes før januar

Espira og Oslo kommune har hatt langvarige forhandlinger om den ubrukte barnehagen på Økern, som sto ferdig i januar. Selv om de blir enige om en leieavtale, er det en mulighet for at barnehagen ikke kan åpnes før tidligst i januar neste år.

Publisert

– Vi har bestemt oss for å leie ut til Oslo kommune. Foreløpig er det stor avstand når det gjelder pris, men vi er innstilt på å finne en løsning, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei-Hansen i Espira om den nybygde barnehagen på Økern i Oslo. Den har stått tom siden den ble ferdigstilt i januar i år. 

Det er i en sak i dagens utgave av VG at barnehagen omtales.

Bakgrunnen er et utspill fra Høyre-politikerne Eirik Lae Solberg og Harald Victor Hove, som reagerer på at nybygde barnehager i Oslo og Bergen står ubrukt som følge av politiske vedtak. 

– Det er vanvittig at Ap setter ideologi foran barna. Mange foreldre flyttet inn i dette boligkomplekset fordi de ble lovet barnehageplass i samme bygg. Men fordi Ap-byrådet i Oslo har innført et forbud mot nye private barnehager, så står denne nye barnehagen tom. Jeg tror det bare er ideologene i Ap, SV og Rødt som forstår at det er mulig, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre til VG

I vår møttes representanter for Espira og Oslo kommune for å se om man kunne finne en løsning for Espiras nye barnehage på Økern. Barnehagen får ikke driftstilskudd fra kommunen, og er dermed stengt. Kommunen på sin side ønsker å overta driften. 

Siden da har partene møttes til gjentatte forhandlingsmøter. 

Begge parter positive

Til VG i dag sier kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira Gruppen AS at de er innstilt på å leie til Oslo kommune.

– Vi har vurdert rettslige skritt, men ser at det vil ta så lang tid og være så ressurskrevende, at vi av hensyn til beboerne som venter på barnehageplass, har bestemt oss for å leie ut til Oslo kommune. Foreløpig er det stor avstand når det gjelder pris, men vi er innstilt på å finne en løsning.

Det er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) positivt innstilt til: 

– Jeg er glad for at kommunen og Espira Gruppen AS har dialog om hvordan vi kan få denne barnehagen i drift i kommunal regi. Dette er ikke en barnehage som skal stå stengt. Oslo kommune ønsker å åpne barnehagen gjennom kjøp eller å leie den, sier han til VG. 

Samtidig betegner Jens Schei Hansen forhandlingene og en mulig leieavtale som nybråttsarbeid: 

– Det er en uvanlig situasjon for en kommune å skulle leie en barnehage av en privat aktør. Såvidt jeg vet har det aldri skjedd før, sier han, og er klar på at partene har ulik oppfatning om hva prisen skal være. 

– I tillegg er det andre spørsmål som må landes: Hvor lenge en eventuell leieavtale skal vare, hvem som har ansvar for vedlikehold i leieperioden, og slike ting. 

Schei Hansen sier at både Espira og Oslo kommune likvel er innstilt på å bli enige, og at forhandlingene gjenopptas over sommeren. 

– Samtidig kan vi komme dit at leiesummen ganget med antall år vil overstige 50 millioner kroner. Det innebærer at saken må opp til politisk behandling. Da vil neppe barnehagen kunne åpne dørene før tidligst i januar neste år, sier han. 

Kommunikasjonssjef Marte Svenneby i Omsorgsbygg Oslo KF understreker at det er for tidlig å si noe om pris, og at forhandlingene fremdeles pågår - men bekrefter at om prisen skulle overstige 50 millioner kroner, må saken behandles i bystyret. 

Mulig løsning ved politisk skifte

Jens Schei Hansen peker også på at det snart er valg. Opposisjonen har vært klar på at de vil gi tilskudd hvis de kommer til makten. Noe Eirik Lae Solberg gjentar i dag: 

– Blir jeg byrådsleder etter høstens valg, skal jeg oppheve forbudet mot privat drevne barnehager - før jeg har hengt av meg frakken, sier politikeren til VG.

– Vi registrerer at det er ulikt syn på saken hos dem som styrer i dag, og partiene i opposisjon. Sånn sett er det viktig for oss å få på plass en løsning som gjør at vi beholder barnehagen. Vi har en ambisjon om å drive den selv når det er politisk klima for det, sa Schei Hansen i vår.

I dag legger han til: 

– Vi er klare, og kan åpne dørene i løpet av en måneds tid. Vi har tre barnehager i umiddelbar nærhet av denne barnehagen, og alle tre har ventelister. 

Powered by Labrador CMS