Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) ønsker ikke å konkurranseutsette driften av kommunale barnehager. Dermed blir Norlandia Sørenga barnehage drevet av Oslo kommune fra og med neste sommer.
Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) ønsker ikke å konkurranseutsette driften av kommunale barnehager. Dermed blir Norlandia Sørenga barnehage drevet av Oslo kommune fra og med neste sommer.

Byrådet henter tilbake kommunal barnehage fra privat drift

Siden 2012 har Norlandia drevet Sørenga barnehage i Oslo. Neste år er det slutt. – Dumt og klønete, sier faglederen i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl (Ap) bekrefter overfor barnehage.no at Oslo kommune vil overta driften av Sørenga barnehage fra og med 1. august neste år.

– Det ligger en definert kontraktsperiode for barnehagene med tjenestekjøp, og på Sørenga går kontrakten med Norlandia ut nå. Og da overtar vi driften, sier byråden.

Avtalen er allerede forelenget maksimalt etter at Oslo kommune benyttet opsjonen på to ekstra år som lå i kontrakten. Kontraktens varighet kan ikke forlenges ytterligere.

Dermed er alternativet å konkurranseutsette driften av barnehagen på nytt.

– Dette er en kommunal barnehage. Og dette byrådet ønsker ikke å konkurranseutsette drift av kommunale barnehager, sier Tone Tellevik Dahl til barnehage.no.

Svært fornøyde foreldre   

Det var det forrige – borgerlige  byrådet som i sin tid inngikk avtaler med Norlandia, Læringsverkstedet og Espira om tidsbegrenset privat drift av flere kommunale barnehager.

Norlandia Sørenga barnehage har ifølge barnehagefakta.no en foreldretilfredshet på 4,6 poeng av 5 mulige. Landsgjennomsnittet er 4,5.

Tone Tellevik Dahl bekrefter at foreldrene er godt fornøyd med barnehagen slik den er, men sier at det ikke vil bli store forskjeller i driften når kommunen overtar. De ansatte for tilbud om å bli med over til kommunen. Ingen av foreldrene skal være redde for at barnehageplassen forsvinner.

– Har Oslo kommune spart penger på å sette ut driften av denne barnehagen til Norlandia?

– Det er vanskelig å si noe om, for kommunen har ikke driftet denne barnehagen selv tidligere. Derfor blir dette et spørsmål som vi ikke kan svare på før om noen år. Men det er sannsynlig at kostnadene vil øke noe, hovedsakelig grunnet en annen pensjonsordning i Oslo kommune, sier Tone Tellevik Dahl.

Tre nye avtaler før valget

Sørenga barnehage er en av åtte barnehager i Oslo som eies av kommunen, men som driftes i en tidsbegrenset periode av private. Fem av dem er «nye» barnehager som kommunen har overlatt til private aktører å starte virksomhet i. De øvrige tre var eksisterende barnehager der de private overtok ansvaret både for drift og eksisterende personale.

For de tre i sistnevnte kategori går avtaleperioden ut 1. august 2020, dog med opsjon på ytterligere to år. Om kommunen skal overta disse barnehagene i 2020, må dette være klart innen 1. februar 2019.

Opsjonsfristen går ut litt over et halvt år før neste lokalvalg.

Ønsker å drive flere selv

Tone Tellevik Dahl sier at byrådet ikke har tatt stilling til hva som skjer med de andre kontraktene, men er klar på at utgangspunktet til dette byrådet er at man ikke ønsker å konkurranseutsette drift av kommunale barnehager.

– Vi ønsker å drive flere barnehager selv, for det er på den måten at vi best kan få satt vår barnehagepolitikk ut i livet. Dessuten ønsker vi en bedre balanse mellom private og kommunale barnehager i Oslo, sier Tone Tellevik Dahl.

Norlandia: Fin erfaring

Divisjonsdirektør Kristin Voldsnes i Norlandia Barnehagene sier at hun tar til etterretning byrådets avgjørelse om å føre driften av Sørenga barnehage tilbake til kommunen. Men hun påpeker at Norlandia synes det er trist å miste denne barnehagen.

– For oss har dette vært en veldig bra barnehage, og vi har ikke fått noen tilbakemeldinger fra Oslo kommune om at de er misfornøyd med måten vi har drevet barnehagen på. Så de erfaringene vi har gjort gjennom Sørenga, er at det går fint an å ha kommunalt eide barnehager som driftes av private. Det har for oss vært helt uproblematisk, og for meg har dette vært et eksempel på at konkurranse faktisk fungerer, sier Voldsnes.

– Men gir det ikke for liten forutsigbarhet for ansatte, foreldre og barn når barnehager konkurranseutsettes over tidsbegrensede perioder slik som her?

– Jo, det kan være en nedside. Men da kan man for eksempel tenke seg kontrakter som er mer langsiktige enn dette, sier Kristin Voldsnes. 

– Beste fra to verdener

Fagleder Camilla Nortvedt i Norlandia Sørenga barnehage understreker overfor barnehage.no at hun ikke synes kommunale barnehager er dårlige. Likevel synes hun det er trist at driften skal overføres til kommunen.

– Med den hybrid-modellen som denne barnehagen har vært drevet under, har vi fått det beste fra to verdener, sier hun.

Sørenga barnehage har vært drevet etter kommunale vedtekter, har hatt Oslo-standard når det gjelder språkarbeid og følger blant annet Oslo kommunes samarbeid mellom barnehage og barnevern, samt Oslo kommunes opplegg for kursing av ansatte.

Samtidig har barnehagen fått kurs, pedagogisk materiell og administrativ støtte fra Norlandia.

– Dumt og klønete

Som leder opplever Camilla Nortvedt dessuten å ha noe friere rammer enn det hun har inntrykk av at en leder i en kommunal barnehage ofte har.

– Så i sum opplever jeg det som et ganske stort tap når vi nå skal bli en ren kommunal barnehage. At politikerne velger ikke å drive barnehager videre på denne måten, er for meg bare dumt og klønete, sier hun og legger til:

– Slik vi holder på, med det beste fra to verdener, får vi til mye god pedagogikk. Når politikerne da sparker ut de private driverne på denne måten, blir det ikke bedre barnehager av det.

  • De øvrige kommunale barnehagene i Oslo som drives av private er Sørengkaia barnehage (Læringsverkstedet), Hausmannsgate barnehage (Espira), Holmenveien barnehage (Espira), Tåsenløkka barnehage (Læringsverkstedet), Ospa barnehage (Norlandia), Frydenlund barnehage (Norlandia) og Bjørnåsen barnehage (Norlandia).
Powered by Labrador CMS