DEBATT

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen.
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen.

Espira til SV: – En merkelig kamp mot private barnehager

– SV treffer dårlig når de hevder at det er lavere barnehagefaglig kompetanse i kommersielle barnehager, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen.

Publisert Sist oppdatert

Audun Lysbakken og Mona Fagerås fra SV inviterer meg i et oppslag på barnehage.no til å mene noe om det substansielle innholdet i deres innlegg «Flere og bedre barnehager».

Det gjør jeg gjerne.

Lysbakken og Fagerås ønsker at alle penger bevilget til barnehage skal gå til dette. Ikke mye å være uenig i, det. Dagens Barnehagelov med den tilhørende forskriften «Finansiering av ikke-kommunale barnehager» sikrer også dette. Kommunene skal sikre at bevilgede midler til private barnehager benyttes i tråd med forskriften før de utbetales. I tillegg er kommunene tilsynsmyndighet overfor både kommunale og private barnehager.

Jeg mener dette bidrar til å trygge norske myndigheter og skattebetalere at tilskudd benyttes etter hensikten. SV burde kanskje også være fornøyd med denne forskriften som jo ble vedtatt da de hadde kunnskapsministeren.

Videre skriver de to at det er lavere barnefaglig kompetanse i kommersielle barnehager. Dette synes jeg treffer dårlig for Espiras del. Vi har pedagogtetthet minst på linje med snittet i norske kommuner. Legg til lavere sykefravær og systematisk satsing på kompetanseutvikling og solid barnehagefaglig kompetanse på eiernivå så vil jeg hevde at vi ligger godt an i løypa i forhold til de fleste norske kommuner, hva angår kompetanse. Jeg tror ikke kommunalt eierskap til barnehager garanterer kvalitet i barnehagene.

Lysbakken og Fagerås bør gjerne lese dette innlegget for utdyping av hva vi holder på med:

– Store barnehageeiere gir kvalitet i barnehagene!

Videre skriver Lysbakken og Fagerås om lavere personalkostnader i kommersielle barnehager enn i kommunale, og trekker fram pensjon som en av årsakene. Til dette er det å si at lønns- og pensjonsvilkår i våre barnehager er hjemlet i tariffavtalen inngått mellom PBL og Utdanningsforbundet/Fagforbundet/Delta.

Sektoren følger med dette en hundreårig tradisjon i Norge med at lønns- og arbeidsvilkår avtales mellom partene. Jeg har hittil oppfattet SV dithen at de ønsker denne modellen for norsk arbeidsliv. Eller ønsker de å frata fagforbundene sin forhandlingsposisjon?

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Pensjonene i våre barnehager er en god ytelsesbasert ordning. At det er forskjell i kostnadene til pensjon i private og kommunale barnehager skyldes i stor grad variasjon i de kommunale kostnadene. Dette har Telemarksforskning tatt for seg i denne artikkelen fra i år:

Mindre kostnadsforskjeller mellom kommunale og private barnehager.

Til slutt er Lysbakken og Fagerås bekymret for veksten til de fire store kjedene.  Det er godt over 6000 barnehager i Norge. Under 500 av disse tilhører de fire største kjedene. Det bør ikke være grunn til bekymring for mangfoldet av barnehager i Norge.

Etter min mening er privat barnehagesektor en sunn og godt regulert sektor. Barnehageforliket som SV og Frp fikk på plass i 2003 har sikret tilgang til gode og rimelige barnehageplasser til alle småbarnsforeldre.

Miksen av private og kommunale barnehager fikk fart i utbyggingen og sikrer en form for konkurranse som har ført til gode barnehager. Foreldre er strålende fornøyd med de private barnehagene og de ansatte har ordnete lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler.

Det fremstår som ganske merkelig at private barnehager er blitt SV kampobjekt nummer én i årets valgkamp. Men det er kanskje deres kamp mot et voksende Rødt vi egentlig er vitne til?

Delta i debatten i kommentarfeltet under eller send oss en tekst til [email protected].

Powered by Labrador CMS