DEBATT

Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør ogPia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira.
Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør ogPia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira.

– Store barnehageeiere gir kvalitet i barnehagene!

– Den politiske barnehagedebatten mangler et viktig perspektiv, nemlig hva store barnehageeiere har bidratt med, og kan bidra med, for at vi skal få enda bedre barnehager i Norge, mener Jens Schei Hansen og Pia Paulsrud i Espira.

Publisert Sist oppdatert

I Norge er vi nær målet om full barnehagedekning. Dette takket være barnehageforliket fra 2003 der politikere fra Sv til Frp var enige om å løse utfordringen med å oppnå full barnehagedekning ved å legge forholdene til rette for både privat og kommunal barnehageutbygging. Dette, i tillegg til lav foreldrebetaling, har ført til at barnehager i dag er et tilbud til alle småbarnsforeldre, og det har vært et viktig bidrag til økt likestilling og større andel kvinnelig yrkesdeltakelse.

Private barnehager utgjør i dag omtrent 50 prosent av alle barnehager i Norge. Blant disse finner vi mange ulike eierformer; aksjeselskap, stiftelser, foreninger, foreldreeide barnehager og antagelig enda flere. Barnehageeiere kan være både store konsern og små enkeltstående eiere. Vårens og sommerens debatt om barnehageøkonomi, fortjeneste og eierforhold har løftet en debatt om hvorvidt det er bra eller ikke bra at det finnes private barnehageeiere, og da særlig store private barnehageeiere og -konsern i Norge.

Vi i Espira er med våre rundt 100 barnehager, 2700 ansatte og 9000 barnehagebarn blitt en del av denne debatten fordi vi er en av de største barnehageaktørene i Norge.

Debatten mangler imidlertid et viktig perspektiv, nemlig hva store barnehageeiere har bidratt med, og kan bidra med, for at vi skal få enda bedre barnehager i Norge. Det er flere fordeler ved å være en stor barnehageeier. Den viktigste er muligheten til å drive profesjonelt i en barnehagesektor der vi har en rekke bestemmelser å forholde oss til. Vi har systemer som sikrer at barnehagene våre får den støtten de trenger til å drive gode barnehager.

En stor barnehageeier har kompetanse og kapasitet til å støtte barnehagene på en bredde av områder, for eksempel innenfor personalarbeid, økonomi og regelverksforståelse. Mange av barnehagene Espira overtar trekker fram nettopp dette som den aller største fordelen med å bli del av et stort barnehagekonsern. Ved å ha et sentralt apparat frigjør vi tid for våre styrere og pedagoger til å drive pedagogisk arbeid med barna og faglig utvikling for de ansatte.

For en stor barnehageeier som Espira er det selvsagt å ha god barnehagefaglig kompetanse, ikke bare i barnehagene, men også i Espiras ledelse og administrasjon. Dette sikrer høy grad av faglighet og kvalitet i alle ledd. Ikke alle barnehageeiere har denne viktige kompetansen.

Et solid kompetansemiljø hos barnehageeier gir et godt utgangspunkt for kvalitetsutvikling. Store barnehageeiere har kapasitet til å tilrettelegge for felles prosjekter, utviklingsarbeid og varierte og systematiske kompetansetiltak. Espira samarbeider også med mange kommuner, på tvers av kommuner og med en rekke kompetansemiljøer om kompetanseutvikling, forskning og faglig innhold.  Vi er fornøyd med en tydeligere rammeplan, som er en forskrift til Barnehageloven, som skal gjelde fra august 2017. Likevel mener vi at det bør stilles krav i barnehageloven til at barnehageeiere besitter barnehagefaglig kompetanse.

Det finnes ikke noe slikt krav i dag. Det betyr at man som barnehageeier sitter med juridisk ansvar for kvaliteten i barnehagen, uten at det stilles krav til at man har barnehagefaglig kompetanse. Et slikt krav ville være med å tydeliggjøre at barnehageeier er ansvarlig for å imøtekomme og iverksette de krav som myndighetene stiller.

Ofte møtes vi som stor barnehageeier med argumenter om at barnehagetilbudet blir mindre mangfoldig når barnehagene inngår i en barnehagekjede. Vi mener kloke barnehageeiere gir rom for mangfoldige barnehager. Mange av de store barnehagekjedene har barnehager med ulike profiler; barnehager i by og på landet, store og mindre barnehager, gårdsbarnehager, Reggio Emilia-inspirerte barnehager, barnehager som prioriterer utetid og så videre.

Samtidig skal våre Espira-barnehager også ha et felles Espira-innhold – nettopp for å sikre kvaliteten i tilbudet. Dette innholdet kan for eksempel handle om at når nye barn begynner hos oss skal de ha en trygg og god tilvenning eller at vi har valgt ut noen faglige satsingsområder der vi legger tyngden av våre kompetansetiltak.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Norsk barnehagepolitikk- og utvikling er en suksesshistorie. I Espira har vi stor tro på at konkurranse oss barnehageaktører imellom vil føre til bedre barnehager og positiv utvikling i sektoren. Den store variasjonen i eierskap og profil sikrer et mangfoldig barnehagetilbud. De fleste private barnehager drives godt; foreldre er storfornøyde med tilbudet, innslaget av private har spart kommunene for milliardbeløp og våre ansatte har ordnede forhold gjennom tariffavtaler.

Vi som driver barnehager har et felles mål, nemlig å sikre et best mulig barnehagetilbud for hvert enkelt barn. Vi mener debatten fremover bør dreie seg mer om hvorvidt eier oppfyller sitt juridiske ansvar enn om eiere er private eller offentlige.

Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør og Pia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira.

Delta i debatten i kommentarfeltet under eller send oss en tekst til [email protected].

Powered by Labrador CMS