Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira forteller at barnehagekjeden var forberedt på at barnehager i enkelte kommuner ville kunne måtte stenge igjen.
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira forteller at barnehagekjeden var forberedt på at barnehager i enkelte kommuner ville kunne måtte stenge igjen.

Må stenge fire barnehager i Indre Østfold: – Vi var forberedt på dette

Denne uken er samtlige barnehager i Indre Østfold stengt for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset.

Publisert

Onsdag 26. februar bekreftet Folkehelseinstituttet at koronaviruset var påvist i Norge. Én kvinne hadde testet positivt på viruset, og satt i hjemmekarantene i Tromsø. Dagen etter fortalte kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira kunnskapsbarnehagen at de hadde satt ned krisegruppe i forbindelse med utbruddet. 

Nøyaktig to uker seinere kom beskjeden fra statsminister Erna Solberg: Alle landets barnehager stenges

Stenger i Indre Østfold

Nå skjer det samme i Indre Østfold kommune, der Espira har i alt fire barnehager: Espira Løvestad barnehage i Spydeberg, Espira Skolegata i Askim, og Espira Opsahl og Espira Høytorp Fort i Mysen. Til sammen har barnehagene plass til 369 barn. 

Søndag ble det kjent at alle barnehager og skoler i kommunen må stenge denne uken

«Vi er klar over at dette er et svært inngripende tiltak. Vi har imidlertid både ansatte og foresatte som er smittet og flere i karantene. Vi har i tillegg hatt tilvenning i skole og barnehage, slik at det potensielt er en stor gruppe som er i fare for å være smittet», står det blant annet i pressemeldingen fra kommunen. 

– Vi var jo ikke uforberedt da meldingen kom. Vi snakket om det internt allerede da barnehagene åpnet igjen, at vi kom til å se lokale utbrudd. Så vi var forberedt, sier Schei Hansen. 

Styrerne har gjort dette før

Han forteller at styrerne i de aktuelle barnehagene fikk beskjed i form av et informasjonsskriv før nyheten ble offentlig kjent på søndag. 

– Nå er det jo kommunene selv som håndterer situasjonen, og så langt synes jeg Indre Østfold har håndtert dette bra.

– Hvordan har dere håndtert dette internt? 

Øverst fra venstre Therese Dahn (Regionsjef Vestlandet), Grethe Alver (Regionsjef Sørlandet ), Jens Schei Hansen (Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør) og Linn Paulsen (HR Sjef) i Espira danner kriseteamet som bistår barnehagestyrerne.
Øverst fra venstre Therese Dahn (Regionsjef Vestlandet), Grethe Alver (Regionsjef Sørlandet ), Jens Schei Hansen (Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør) og Linn Paulsen (HR Sjef) i Espira danner kriseteamet som bistår barnehagestyrerne.

– Styrerne har jo gjort dette før: Vurdert hvem som trenger plass, og hvordan dette skal håndteres. Så der er det gjort en god jobb. Vi opprettholder også den strukturen vi hadde med kriseteamet som ble etablert i februar. Vi ser jo at det igjen kommer veldig mange spørsmål om korona fra de ansatte, sier han. 

– Hva betyr dette for særlig de aller minste i barnehagen, som kanskje allerede er i gang med tilvenning nå? 

– Det blir en spesiell og annerledes situasjon. Men vi er bare nødt til å sette det på vent fram til kommunen mener det er forsvarlig å gå tilbake til normal drift igjen. Vi opplever samtidig stor forståeldse fra foreldrene; jeg tror de fleste er enige om at det er en uheldig situasjon, men at tiltakene er nødvendige. 

Så langt er stengingen i Indre Østfold begrenset til å gjelde denne uken. 

– Frykter dere at dette kan bli langvarig? 

– Det tør jeg ikke svare på. Men vi er i alle fall forberedt på at vi kommer til å se lignende tiltak også i andre kommuner. Enten som her, at det blir nedstenging igjen, eller at man går fra gult til rødt nivå i trafikklysmodellen i smittevernveilederen. 

– Har dere noen smittede blant de ansatte eller barna i barnehagene deres? 

– Nei, ikke som vi er kjent med per nå. Men jeg vet at vi har fått beskjed om enkelte foreldre som har blitt smittet og derfor har holdt barn hjemme. 

– Bekymret for de sårbare barna

Nedstengingen i Indre Østfold har fått blant andre Redd Barna til å reagere. 

– Vi er kritiske til at de yngste igjen skal betale prisen for at voksne har vært uforsiktige, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas arbeid blant barn og unge i Norge, i en sak publisert hos MSN.

Hun etterlyser føringer fra sentralt hold som sikrer at barna får det tilbudet de skal ha.

– Mange barn i Norge utsettes for vold og overgrep og omsorgssvikt. Etter en lang nedstenging av skoler og barnehager, og så en lang sommerferie, er det svært viktig at barna får komme tilbake til frisonene sine. Derfor blir vi bekymret over det som skjer i Indre Østfold. Etter vårt syn er barnehager og SFO det siste som bør stenges ned, sier Sydgård til nettstedet. 

Jens Schei Hansen sier hensynet til de sårbare barna har vært et tema også i Espira-kjeden. 

– Vi har blitt enda mer oppmerksomme på det i kjølvannet av debatten etter nedstengingen. Det aller viktigste vi sitter igjen med, er betydningen av at de sårbare barna har et barnehagetilbud, sier han. 

Powered by Labrador CMS