Rommet hvor 'Den beste starten'-opplegget foregår, er det lagt opp til at de små kan leke, enten bare med hverandre, sammen med voksne eller sammen med barn som går i barnehagen.
Rommet hvor "Den beste starten"-opplegget foregår, er det lagt opp til at de små kan leke, enten bare med hverandre, sammen med voksne eller sammen med barn som går i barnehagen.

Tilvenning: Her startet de allerede i januar

To dager i uka siden i januar har foreldre og barn hatt muligheten til å gjøre seg kjent med Espira Sletten barnehage. – Vi tror det vil gi tryggere barn og tryggere foreldre, sier styrerassistent Lidun Ovesen.

Publisert Sist oppdatert

«Den beste starten» heter opplegget som barnehagen i Karmøy kommune har satt i gang. Flere av barna som i august tar fatt på hverdagen i barnehagen er allerede godt kjent med både lokalene og de voksne som jobber i Espira Sletten barnehage.

Gjennom åpen barnehage har barnehagen gitt en mulighet for en tilvenning i barnets tempo ut fra barnets forutsetninger og behov. Lidun Ovesen mener en lengre tilvenningsperiode gir større forutsetninger for en trygg start på barnehagetilværelsen.

– Det blir spennende å se i året som kommer om det vil bli forskjeller og forandringer. Men blir det som vi har tenkt, kommer dette til å bli kjempebra, sier Lidun Ovesen til barnehage.no.

Åpen barnehage

Også for flere år siden hadde barnehagen et tilbud om åpen barnehage, som var et tilbud som var åpent for alle, uavhengig av om man hadde barn i barnehage eller ikke.

Men etter at kommunen kuttet ut tilskuddet til dette tilbudet, ble det nedlagt. Helt til barnehagen så at et åpent barnehagetilbud kunne være en måte å styrke tilvenningen for nye barn.

– Vi startet opp igjen åpen barnehage på eget initiativ. Men mens det før mest var ment for å gi et tilbud til dem som var hjemme med små barn, ser vi det nå også i sammenheng med tilvenningen og hvordan vi kan la barna bli kjent med barnehagehverdagen på en trygg måte. Da kan foreldrene velge å bruke lang tid hvis de vil, sier Lidun Ovesen.

Det første halvåret etter at de satte i gang har det vært godt oppmøte. Barna kan komme sammen med en omsorgsperson mandager og torsdager mellom klokka 09.00 og klokka 12.00. De barna som skal begynne i Espira Sletten kan etterhvert få mulighet å besøke avdelingene de senere skal begynne på. De har møtt og lekt med de voksne i barnehagen, og det har blitt lagt til rette for at de noen ganger også kan spise sammen med andre barn på avdelingene.

Tilbudet om åpen barnehage er åpent for alle, uavhengig av om de har søkt plass i denne barnehagen eller ikke.

Nesten helt gratis

For å kunne være med har foreldrene bare måtte betale en symbolsk sum for å dekke kostnadene til mat og drikke.

– Hvordan greier dere det når dere ikke får tilskudd fra kommunen?

– Vi er blitt innvilget et tilskudd fra Espira sentralt. Og så henter vi litt fra barnehagen. Vi ser på det som en investering for de barna som trenger det, sier Lidun Ovesen.

I midten av august kommer et nytt kull med småbarn inn i barnehagen. Lidun Ovesen har ikke noen tall for hånden, men sier at det er flere av foreldrene og barna som skal inn i barnehagen nå som har benyttet seg av tilbudet.

– Vi har fått tilbakemelding om at barna trives. Og det at de er med på «Den beste starten» bidrar også til at foreldrene bekymrer seg mindre for tilvenningen, og de har tro på at barnet deres får det godt i barnehagen, sier styrerassistenten.

«Den beste starten»

Muligheten for gjentatte besøk i barnehagen er ett av punktene i Espira Sletten barnehages satsing på tilvenning «Den beste starten». Tilvenningen starter idet barnet har fått plass i barnehagen. I det skriftlige materialet knyttet til «Den beste starten» beskriver barnehagen ellers følgende momenter:

  • Barnet blir tildelt avdeling og kontaktperson. Kontaktperson er en av de voksne som jobber på avdelingen som skal følge barnet og foreldre/foresatte tett den første tiden.
  • Kontaktperson innkaller foreldre/foresatte til en oppstartssamtale. Det er en «bli kjent» samtale der barnehagen får informasjon om barnet og foreldre/foresatte får informasjon om barnehagestart og omvisning i barnehagen.
  • Barn med foreldre/foresatt blir invitert til et felles ettermiddagsbesøk (kun ved hovedopptak). Her får barn og foreldre/foresatte mulighet til å hilse på hverandre i forkant av barnehagestart.
  • En måneds tid før barnet begynner i barnehagen sender kontaktperson et personlig postkort til barnet der barnet ønskes velkommen til barnehageoppstart.
  • Under tilvenningsdagene ved barnehagestart er en forelder/foresatt sammen med barnet de første dagene. Hvor mange dager vurderes etter hvert enkelt barns behov, minimum 3-5 dager. Barnet og forelder/foresatt er på avdelingen i kjernetiden (09.30-13.30) og det er forelder/foresatt som skal ta seg av rutinesituasjoner som mat, bleieskift, legging og påkledning. Kontaktperson skal være tilstede og observere samspillet mellom forelder/foresatt og barn for å lære barnet å kjenne. Etter hvert som barnet blir tryggere overføres disse rutinene til kontaktperson. Neste steg blir at forelder/foresatt kan begynne å trekke seg ut fra avdelingen, først noen timer for å så øke gradvis.
  • To til åtte uker etter barnehageoppstart får foreldre/foresatt tilbud om oppfølgingssamtale med barnets kontaktperson. Dette for å evaluere tilvenningsperioden, vurdering av barnets trivsel og eventuelt hva som skal jobbes videre med.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS