Finansiering er et hett tema i barnehagesektoren.
Finansiering er et hett tema i barnehagesektoren.

Horten kommune må etterbetale 1,2 millioner til privat barnehage

Espira Baggerød fikk medhold hos Fylkesmannen i Vestfold da de klaget på at de fikk betydelig mindre i kommunalt tilskudd enn de hadde ventet.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesmannen i Vestfold er klar i sin sak: Horten kommune har feiltolket forskriften da de valgte å redusere det kommunale tilskuddet til den private barnehagen.

Det skriver Gjengangeren.

Da Espira Baggerød mottok kommunalt tilskudd for driften var det et helt annet beløp enn forventet. Selv om antallet barn i barnehagen hadde steget fra 156 til 162, ble tilskuddet avkortet med nesten 1,3 millioner kroner. Grunnen var at antallet barn i småbarnsgruppa hadde sunket fra 79 til 42.

Horten kommune mente det var å anse som en «stor aktivitetsendring», og dermed ble den private barnehagen straffet økonomisk. Espira klagde på vedtaket, som de mente var helt feil.

Det er riktig at større barn fordrer lavere bemanning enn de små, men kommunen kan ikke gjøre nye beregninger når det passer dem. Beregningsgrunnlaget skal være ut fra telling som foretas 15. desember. En kommune kan velge å innføre flere telletidspunkter, men dette skal ifølge forskriften være kjent før kalenderåret begynner. Dette for å sikre at barnehagene får en forutsigbar økonomi.

Fylkesmannen viser i sitt brev til Horten kommune til forskriften som fastslår at kommunen ikke kan fastsette en grense for hva som menes med «stor aktivitetsendring».

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Bare dersom en barnehage har hatt slike store aktivitetsendringer er det grunnlag for å gå inn og gjennomføre ny telling som grunnlag for kommunalt tilskudd. Men «opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe» er eksempler på hva som kan ligge i begrepet, står det i forskriften.

Fylkesmannen viser også til Utdanningsdirektoratet, som konkret nevner at «endringer i alderssammensetning» ikke kan regnes som store aktivitetsendringer.

Powered by Labrador CMS