– Dette er ellevte året på rad at vi ser dette, så jeg er ikke overrasket, sier Anne Lindboe om den ferske undersøkelsen fra Epsi Norge.
– Dette er ellevte året på rad at vi ser dette, så jeg er ikke overrasket, sier Anne Lindboe om den ferske undersøkelsen fra Epsi Norge.

Ny undersøkelse: Fremdeles foreldre i private barnehager som er mest fornøyd

Foreldretilfredsheten går litt tilbake, men tilfredsheten med de norske barnehagene er fortsatt svært høy. Og fremdeles skårer private barnehager litt bedre enn kommunale barnehager på alle områder. – Et gledelig klapp på skulderen til alle der ute som hver dag gjør en fantastisk innsats for barna våre, sier administrerende direktør i PBL Anne Lindboe.

Publisert

Det kommer fram i den årlige målingen fra Epsi Norge, som de siste elleve årene har målt tilfredsheten blant barnehageforeldrene. 

Både privat og kommunalt drevne barnehager får gode tilbakemeldinger, men også i år er det de private barnehagene som får de beste tilbakemeldingene fra foreldrene. Foreldre med barn i private barnehager har generelt høyere forventninger til tjenesten, men analysen viser at de private barnehagene får den beste tilbakemeldingen på alle 27 hovedspørsmål.

– Det de private barnehagene utmerker seg spesielt på er mat og kosthold. Kostpengene er noe høyere i de private barnehager, men resultatene tyder på at disse pengene brukes godt, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge i en pressemelding, og fortsetter: 

FAKTA OM UNDERSØKELSEN

EPSI Norge presenterer i dag resultatene fra en ny kundeundersøkelse av barnehagesektoren i Norge.

Dette er den 11. målingen fra EPSI Rating som tar for seg foreldretilfredsheten med norske barnehager.

Målingen viser at 3 av 4 foreldre opplever at barna deres stortrives i barnehagen. Nok en gang at det er foreldre med barn i private barnehager som er de mest tilfredse.

Norstat har stått for datainnsamlingen, og nesten 500 intervjuer med et tilfeldig utvalg av foreldre over hele landet er gjennomført i løpet av november.

Les om undersøkelsene de foregående årene her: 

– Maten og kostholdet vurderes som vesentlig bedre i de private barnehagene sammenlignet med de kommunale barnehagene. 

Best i Skandinavia

Målingen viser at tilfredsheten fortsatt er høy, men at den totalt sett ligger noe lavere enn i de to foregående målingene. En foreldretilfredshet på 78 er likevel meget bra, og nok en gang så er det de norske barnehagene som presterer best i Skandinavia. Til sammenligning oppnår norske barneskoler 65,8 poeng i sin del av undersøkelsen.

– Tilbakemeldingene fra foreldrene rundt om i Norge er jevnt over meget god, sier Høst.

De aller fleste foreldre opplever at barnehagene har dyktige ansatte som viser god omsorg for barna. Tre av fire foreldre opplever at barna deres trives svært godt i barnehagen. Foreldrene opplever dessuten at de som jobber i barnehagene både er vennlige og imøtekommende, og at kommunikasjonen mellom barnehagene og dem som foreldre fungerer godt.

Det at foreldrene er godt tilfredse gjør at de aller fleste foreldre, uansett om de har barn i kommunal eller privat barnehage, svarer at de ville valgt samme barnehage på nytt om de skulle velge barnehage i dag og kunne velge fritt.

– To av tre foreldre sier dessuten at de vil anbefale sine barnehager til venner og kjente. Dette er også et bevis på at norske barnehager gjør en meget god jobb, sier Høst.

– Mer velferd for skattepengene

Helt siden undersøkelsen ble gjort for første gang siden 2009, har de private barnehagene ligget et lite stykke foran de kommunale barnehagene i målingene. 

– Dette er ellevte året på rad at vi ser dette, så jeg er ikke overrasket. Like fullt er det et gledelig klapp på skulderen til alle der ute som hver dag gjør en fantastisk innsats for barna våre, sier administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Anne Lindboe til pbl.no.

Hun påpeker samtidig at kommunene bruker mindre penger på en privat barnehageplass enn en barnehageplass i kommunal regi.

– Private barnehager gir ansatte lønns- og pensjonsvilkår som er fullt konkurransedyktige med det som du finner i offentlige barnehager. Private barnehager har gjennomgående lavere sykefravær enn kommunale barnehager. Når tjenestene også har litt mer fornøyde brukere, indikerer det at private barnehager gir mer velferd for skattepengene.

I tillegg til at private barnehager utmerker seg på mat og kosthold, er de også foran når det kommer til kvaliteten på lokaler og utstyr, kvaliteten på uteaktiviteter og turer, samt om barnehagen er nytenkende og innovativ.

– Det er kanskje som forventet at private scorer bedre på mat og kosthold ettersom private barnehager i snitt opererer med litt høyere kostpenger. Men der forskjellen er aller størst, er på spørsmål om mat og kosthold målt opp mot det du betaler. Det betyr at private barnehager ikke bare har et bra mattilbud, men også får mer ut av pengene, sier Lindboe.

Hun mener det også er interessant å merke seg at foreldre til barn i private barnehager opplever bemanningen som bedre enn foreldre til barn i kommunale barnehager. Dette til tross for at kommunene i snitt rapporterer høyere bemanning enn private.

– Det indikerer at private barnehager organiserer arbeidet på en annen måte og at de ansatte kanskje er mer til stede med barna. Og så er det kanskje et resultat av lavere sykefravær i private enn kommunale barnehager, sier Lindboe.

Powered by Labrador CMS