Seksjonsleder barnehage Reidun Mo (til venstre) og medarbeider Irene Yksnøy Lianes. – Så glade ble vi da Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen kom, ler Mo.
Seksjonsleder barnehage Reidun Mo (til venstre) og medarbeider Irene Yksnøy Lianes. – Så glade ble vi da Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen kom, ler Mo.

Lagde lokal rammeplan tuftet på egne verdier

I Ørsta kommune brettet en samlet sektor opp ermene og lagde en egen, lokal rammeplan tuftet på bratte fjell, dype fjorder, Ivar Aasen og robuste utebarn.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge rammeplan for barnehage skal barnehageeiere tilpasse rammeplanen lokale forhold og la ungene få vokse opp med tilhørighet og kjennskap til egen kultur.

Ørsta kommune på Sunnmøre tok den enda et hakk lengre og lagde en helt ny og lokal rammeplan tuftet på solide verdier som arven etter Ivar Aasen og de storslagne Sunnmørsalpene.

Det framgår av rammeplanen at barnehageeiere selv kan fastsette retningslinjer for lokal tilpasning av rammeplanen. Rammeplanen skal tilpasses varierte driftsformer og lokale forhold og rammebetingelser. Det er også ønskelig at kommunen og de private eierne samarbeider om retningslinjene for lokal tilpasning.

Se rammeplanen her.

Den sentrale rammeplanen var allerede sendt på høring da barnehagesektoren i Ørsta kommune satte i gang arbeidet med en lokal rammeplan. De hadde lest forslaget, svart på høringen og var ikke helt sikre på hvordan den endelige rammeplanen ville se ut. Men de sto støtt i sin versjon og gikk på med liv og lyst.

Gjelder for alle

– Det er et enormt arbeid som er lagt ned. Det var viktig for oss at vi ikke lagde en lettversjon av den sentrale rammeplanen, men noe som var vårt eget, sier barnehagesjef i Ørsta kommune, Reidun Mo.

Styringsgruppa – som besto av representanter fra både private og kommunale barnehager - begynte med å sette ord på hva som er helt spesielt med ørstabarnehagen. Alle de 11 barnehagene måtte kunne stå inne for den endelige utgaven.

– Dette skulle ikke dreie seg om midler, men noe som måtte gjelde for alle, sier Mo.

Egen dialekt

Ørsta er hjembygda til nynorskens far, Ivar Aasen. Derfor ble det et naturlig fokus på denne språkarven.

– Vi er opptatte av at ungene skal høre sin egen dialekt, samtidig som våre ansatte som ikke er fra Ørsta skal få bruke sin. Løsningen blir nynorske bøker som ansatte leser på dialekt.

Ørsta kommune har bratte fjell og dype fjorder. Ungene i ørstabarnehagen vokser opp med mye vær og natur enten de vil eller ikke. Derfor ble også naturen en naturlig del av den lokale rammeplanen.

Hjertet i fjell og fjorder

– Vi er hjertet i Sunnmørsalpene. Ungene våre står opp til fjell og legger seg til fjell. Derfor vil vi at de skal vite hva de ser og hva fjellene heter, sier Mo og legger stolt til at det nettopp er alpene som pryder den nederste delen av rammeplanen deres.

De har ikke gått så langt som å lage en mal på hvordan naturen skal brukes, bare at alle barnehagene skal ut på tur utenfor gjerdet minst én gang i uka, og at de skal leke ute hver dag. Og da mener de ikke å sitte i vogna eller på et pledd i skogen. Nei, her skal ungene få bruke kroppen sin.

– Vi må la ungene få lov til å gå i marka og ikke bare gatelangs. Det betyr mye for den kognitive utviklingen, mener Mo bestemt.

Selvgjort er velgjort

De fikk hjelp til jobben av konsulentbyrået «Ringer i vann» og rammeplanen er nå tatt i bruk med stolthet og eierskap til innholdet.

Og ikke minst ble det invitert til lanseringsfest på rådhuset med bobler, kanapeer og rød løper, hvor alle fikk utdelt den innbundne rammeplanen.

Et sentralt tema i diskusjonen til panelet, var hvor de henter kompetanseheving og kursing utenfra. Og ikke minst pedagogiske opplegg. De satte spørsmål ved de gratis, ferdiglagde malene som er tilgjengelig til enhver tid og som det er lett å bruke fordi det tar lite tid og noen andre allerede har gjort jobben. Det var på tide med et kritisk blikk, rett og slett.

– Før lagde vi alt selv. Nå kan vi søke opp gratis pedagogiske opplegg på nett uten å reflektere rundt hvorvidt dette er kvalitetsinnhold eller ikke. Skal vi bygge den lokale rammeplanen på lokal kultur og nærmiljøet, ta den inn i leken og tydeliggjøre hvordan vi jobber, må vi gjøre mere av dette selv, sier barnehagesjefen.

Fireårsplan

Selv om Ørsta ikke er en stor kommune, ligger de forskjellige barnehagene i områder som kjennetegnes ved forskjellige tema. Som bondegård, småbåthavna, bibliotek, bygdetun og butikker. Dette tar de med seg inn i den enkelte barnehagen som noe de er stolte over.

– Da tilfører du leken noe som barna er opptatte av.

Kommunen har utarbeidet en fireårsplan for implementering og skal jobbe med dette over tid og på tvers av eierform.

– Alle er ørstabarn!

– Alle ungene våre er jo Ørsta sine! Dette er ikke en konkurranse. Vi skal løfte ørstabarnehagen sammen! Og alle ungene skal inn i den samme skolen. Det har vi tatt til oss. Det vi driver med her, er å bygge kvalitet i alle barnehagene, sier Mo.

Hun mener de har laget en enkel og tydelig rammeplan tuftet på lokale verdier. Et konkret hefte som alle kan jobbe med daglig.

– Nå står det der, og da er det enklere å forholde seg til at slik er det i ørstabarnehagen, regn eller snø, sommer som vinter.

Handler om bevissthet

Blant annet fremhever den lokale rammeplanen at barnehagen skal være en motvekt til passiv bruk at digitale verktøy. Mo sier at de ikke skal rygge inn i framtiden, men at det skal være bevissthet rundt bruken. Det skal lages en plan for å sikre at barna blir aktive og kreative i bruk av teknologi og de ansatte skal heve sin kompetanse.

– Men det å lese i en bok er viktig. Det må vi ikke miste. Og det skal være progresjonsplan også i lesingen. Du leser ikke samme bøker for femåringer og ettåringer. Det handler om å være bevisst. Vi har valgt ut disse områdene som vi er viktige og sier noe om verdier, sier Mo, som har gledet seg over arbeidet som er lagt ned, og som gleder seg enda mer til tiden som kommer i ørstabarnehagene.

Dette er hovedpunktene i Ørstabarnehagens lokale rammeplan:

  • Lokal rammeplan skal være felles og forpliktende for alle barnehagene i Ørsta kommune
  • Lokal rammeplan skal vise kjennetegn ved Ørstabarnehagen.
  • Barn i Ørsta skal ha et godt barnehagetilbud uavhengig om de går i kommunal eller privat barnehage.
  • Ørstabarnehagen skal stå for kvalitet. Det betyr blant annet at ansatte skal være godt kjent med innholdet i lov og rammeplan.
  • Lokal rammeplan og handlingsplan for Ørstabarnehagen skal være styrende for utviklingsarbeid og kompetanseheving.

Har din kommune gjort noe lignende? Da vil vi gjerne høre om det. Send oss tips til [email protected]. 

Powered by Labrador CMS