Barns utdanning starter i barnehagen.
Barns utdanning starter i barnehagen.

Foreldre mest fornøyde med private barnehager

Private barnehager slår kommunale barnehager på hele 29 av 30 punkter. Det viser undersøkelsen TNS Gallup har gjort for Kunnskapsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

I januar 2009 presenterte Kunnskapsdepartementet (KD) undersøkelsen som viser at norske foreldre i all hovedsak er godt fornøyde med barnehagetilbudet.

Resultatene ble slått stort opp i flere medier og daværende kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell uttalte blant annet at undersøkelsen viser «at vi har svært gode barnehager i Norge».

«Over 90 prosent av norske foreldre er fornøyde med barnas barnehagetilbud», fastslo statsråden.

Private sikrer toppkarakterer

Barnehage.no presenterer tallene som viser at foreldrene er klart mer fornøyd med tilbudet i private barnehager enn tilbudet i kommunale barnehager.

For bakgrunnstallene, som barnehage.no fikk fra KD, viser at det i stor grad er de private barnehagene som bidrar til å sikre norske barnehager toppkarakterer fra foreldrene.

Av 30 spørsmål som omhandler foreldrenes tilfredshet med barnehagen, skårer private barnehager høyere enn kommunale barnehager på hele 29 spørsmål.

Mattilbud og inneklima

Sammenlignet med foreldre i kommunale barnehager er foreldre med barn i private barnehager aller mest fornøyd med fleksibiliteten i åpningstider, kvaliteten på mattilbudet, inneklimaet, standard på bygningen, mulighet for medinnflytelse og bruken av vikarer.

På alle disse punktene er andelen foreldre som oppgir at de er «svært fornøyd» eller «meget fornøyd» minst ti prosent høyere enn i kommunale barnehager.

Det er kun på spørsmålet om hvor fornøyd foreldrene er med den geografiske avstanden til barnehagen, at kommunale barnehager ifølge foreldrene er bedre enn private.

Her er spørsmålene og andelen foreldre i henholdsvis kommunale og private barnehager som oppgir at de er «svært fornøyd» eller «meget fornøyd»:

* Hvor fornøyd er du med barnets trivsel i barnehagen?

Kommunale barnehager: 89 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 92 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med personalets omsorg for barnet?

Kommunale barnehager: 79 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 85 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med personalets arbeidsinnsats?

Kommunale barnehager: 72 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 77 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med personalets faglige dyktighet?

Kommunale barnehager: 67 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 72 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med det pedagogiske opplegget?

Kommunale barnehager: 65 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 72 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med hvordan rammeplanen følges opp?

Kommunale barnehager: 70 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 76 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med det sosiale miljøet?

Kommunale barnehager: 76 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 82 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med aktivitetsinnholdet?

Kommunale barnehager: 72 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 76 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med antall ansatte i forhold til antall barn?

Kommunale barnehager: 56 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 66 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med antall ansatte med pedagogisk utdannelse?

Kommunale barnehager: 49 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 59 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med i hvilken grad barnehagen setter inn vikarer ved sykefravær?

Kommunale barnehager: 49 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 61 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med måten du blir møtt av de ansatte på ved henting/bringing?

Kommunale barnehager: 69 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 76 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med personalets samarbeid med deg som foresatt?

Kommunale barnehager: 72 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 76 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med informasjon til deg som foresatt?

Kommunale barnehager: 67 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 72 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med personalets evne til å lytte til dine synspunkter?

Kommunale barnehager: 68 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 77 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med muligheten for medinnflytelse over tilbudet?

Kommunale barnehager: 50 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 63 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med parkeringsforholdene ved henting/bringing?

Kommunale barnehager: 54 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 61 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med standard på bygningen?

Kommunale barnehager: 52 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 63 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med inneklima?

Kommunale barnehager: 50 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 65 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med lekeforholdene ute?

Kommunale barnehager: 64 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 72 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med forholdet mellom inne- og utetid?

Kommunale barnehager: 69 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 76 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med kvaliteten på maten, hvis barnet får mat?

Kommunale barnehager: 58 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 72 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med muligheten for fleksible åpningstider?

Kommunale barnehager: 47 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 61 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med åpningstidspunktet?

Kommunale barnehager: 70 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 79 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med stengetidspunktet?

Kommunale barnehager: 70 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 77 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med geografisk avstand til barnehagen?

Kommunale barnehager: 84 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 81 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med pris i forhold til det du får igjen?

Kommunale barnehager: 58 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 68 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med barnehagens tilbud totalt sett i forhold til ditt behov?

Kommunale barnehager: 73 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 80 prosent svært/meget fornøyd.

* Hvor fornøyd er du med barnehagens tilbud totalt sett i forhold til barns behov?

Kommunale barnehager: 74 prosent svært/meget fornøyd.

Private barnehager: 81 prosent svært/meget fornøyd.

PS! 2.006 foreldre med barn i barnehage over hele landet deltok i undersøkelsen som ble gjennomført i november. 56 prosent av disse hadde barn i en offentlig barnehage, resten hadde barn i privat barnehage.

Powered by Labrador CMS