DEBATT

Norske kommuner måtte i 2016 etterbetale 76 millioner kroner til PBL-barnehager etter at det ble avdekket feil i tilskuddene. Regelverket er for komplisert, mener flere.
Norske kommuner måtte i 2016 etterbetale 76 millioner kroner til PBL-barnehager etter at det ble avdekket feil i tilskuddene. Regelverket er for komplisert, mener flere.

Føler seg lurt av KD

– Nå er KS og KD plutselig engstelig for forskjellsbehandling. Rart de ikke var det før da det gjaldt de private barnehagene? tordner barnehageeier Britt Børke.

Publisert Sist oppdatert

Jeg er i en tilstand av sjokk, vantro, skuffelse og forbannelse over regjeringens beslutning om totalt å neglisjere halvparten av landets barnehager, flere fylkesmenn og en mengde foreldre, og bare kjøre fram noe de egentlig hadde bestemt for på forhånd. Jeg er mest skuffet over demokratiets fravær, og at det seriøst går an å sende ut en høring, få masse folk til å bruke tid og energi på å ta høringen på alvor, for så å totalt overse resultatet.

At beslutningen ble det den ble, er for så vidt ikke overraskende, det er ikke første gang. Jeg prøver å forholde meg saklig til de til enhver tid gjeldende regler, men nå kjenner jeg at jeg ikke har motivasjon til å være «snill jente» lenger, ei heller til å gjøre en innsats for å bedre barnehagenes kvalitet, bemanning, læringsmiljø, realfagsinnsats og så videre.

Jeg har jobbet intenst i 35 år med et ønske om å gjøre mine barnehager til de beste for barn og foreldre, nå føler jeg at det er ikke rom for å gjøre noe ekstra, det er bare å følge minimumskravet og prøve å overleve. Det siste skal bli en utfordring større enn noen gang, og vi får se hvor langt det er vits i å drive på denne måten.

Vårt fokus de siste årene har vært å øke pedagogtettheten ved å støtte egne ansatte til å ta utdanning, i den naive tro at den varslede, nye bemanningsnorm skulle innføres innen 2020. Så kommer kontrabeskjed, nå mener politikerne at det er for tidlig å vedta ny bemanningsnorm! Er det for tidlig å sette et mål fire år fram i tid? «Snill pike» som jeg vanligvis er, så startet vi med en strategi for gradvis å nå målet, nå er det bare å redusere igjen. Og støtte til ansatte kan vi bare glemme! Jeg føler meg rett og slett lurt, og det kan komme kvalitetsmeldinger i bøtter uten at jeg løfter ei krone før jeg er sikker på at jeg får den igjen!

Vi startet også arbeidet med å øke kvaliteten på læringsmiljøet ved å engasjere flinke folk til å ruste opp alle aktivitetsrom, imøtekomme kommunens (Kongsberg) kvalitetsløft med hensyn til økt realfagskompetanse og fokus ved å ruste opp Naturbarnehagen til en forskningsbase, blant mye annet. Dette har kostet både penger, engasjement og innsatsvilje blant ansatte og meg selv. Var det verdt det? Det gjenstår nå å se om vi klarer og orker å fullføre, motivasjonen har fått en kraftig slagside!

Per dags dato er det slik det føles, samtidig som jeg vet at det haster med å brette opp ermene å prøve å komme i mål. Regnskapene våre ser ikke pene ut per første halvår, og det resulterte i flere oppsigelser, men jeg er ikke sikker på om det holder. Vi gikk underskudd med 400 000 i fjor, og det ser ikke bedre ut i år. Og med den finansieringsloopen vi nå fikk, så spøker det for flere. Det haster i alle fall å få oversikt over neste år. Skal vi si opp flere så må det gjøres raskt for å få virkningen tidsnok.

Når resultatet nå foreligger, noe regjeringen kaller en «bedre» tilskuddsordning, kan jeg dessverre ikke se hvem som får det bedre. Argumentet som KD og KS bruker er frykten for at kommunene får en forskjellsbehandling når private får en nasjonal sats!! Ja, nå er det plutselig en frykt. Jeg har ikke opplevd at de synes det har vært vanskelig å svelge den forskjellsbehandling private barnehager har levd med helt siden Barnehageforliket med lovnad om 100 prosent likebehandling?!?

Dette er til å bli kvalm av!

De har ikke bekymret seg nevneverdig for den forskjellsbehandlingen. Kommunene kan jo velge å gi sine egne barnehager likt med nasjonal sats? Og det forventes vel at vi skal juble over at vi nå skal gå fra 98 til 100 prosent? Javel, men de to prosentene vil nok raskt bli spist opp av 13 prosent påslag for pensjon (som krever nøye oppfølging) som holder for rundt 80 prosent av barnehagene. Jeg kan godt være enig i at det er riktig at tilskudd til pensjon bør være lik kostnadene, men da må man være sikker på at det blir nok!

KS hevder at private barnehager har vært overfinansiert med hensyn til pensjon. Javel, men 15 prosent underfinansiering over ti år på totalt tilskudd har de glemt? Når kapitaltilskuddet skal differensieres så vet jeg at det ikke holder for vårt vedkommende. Vi kommer til å mangle flere hundre tusen dersom satsene blir som foreslått. Så heter det så fint at de som ikke får dekket kostnadene kan søke kommunen om å få dekket resten, her har jeg dessverre lite tro på et positivt svar, men søke skal jeg nok, og kommunens tall skal analyseres nøye!

Her ligger mange utfordringer med hensyn til utregning av tilskudd for neste år. Pensjonskostnader og kapitaltilskudd er noe av det. Hvorvidt nye forskrifter er på plass som foreslått vet jeg ikke. Det kan jeg ikke se på nettsidene.

Det blir i alle fall ikke mindre komplisert enn det var, og jeg har et sterkt behov for å få klarhet i hvordan vi skal angripe dette. Når kan vi regne med å få satsene for neste år? I forslag til nye forskrifter er det antydet 1.november, men det tviler jeg på at kan gjelde i år. Vi er i ferd med å lage et budsjett for 2016, men om det har vært ren tipping i foregående år, så blir det helt umulig å forutse nå.

Brevet er også sendt til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Har du reaksjoner på KDs valg av finansieringsmodell for barnehager? Send det til [email protected] eller del dine meninger i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS