Kathrine Marthinsen, prosjektleder for Matjungelen og gründer av Folkelig.
Kathrine Marthinsen er prosjektleder for Matjungelen og gründer av Folkelig.

– Drømmen er at Matjungelen kan støtte barnehagene i å løfte folkehelsen over hele landet

– Dessverre ser vi i dag en økning i sosiale helseforskjeller, men arenaer som barnehage og SFO kan være en viktig del av løsningen og bidra til å utjevne disse forskjellene, sier Kathrine Marthinsen, prosjektleder for Matjungelen.

Publisert Sist oppdatert

Matjungelen er et gratis aktivitetsprogram for barnehage og SFO, og inneholder kompetanseheving for personalet, aktivitetsopplegg for barna og oppskrifter til bruk i barnehagen. Innholdet er i tråd med Helsedirektoratets kostråd og forankret i Rammeplan for barnehagen og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Alt er tilgjengelig digitalt.

Konseptet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet, av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Folkelig AS og med støtte fra Gjensidigestiftelsen - og trekkes fram blant tilbudene som kan bidra til mer kompetanse om barnehagemat i den nye Folkehelsemeldinga.

Utviklet for SFO

Matjungelen ble i utgangspunktet utviklet for SFO i 2017.

– På bakgrunn av de gode resultatene i pilotprosjektet, vokste Matjungelen seg til et landsdekkende SFO-tilbud, og i 2021 ble også Matjungelen Barnehage lansert. Her er innholdet tilpasset rammeplan for barnehagen, barnas alder, og de rammene som barnehagene har i hverdagen. Alle aktivitetene i Matjungelen Barnehage er utviklet og/eller testet av barnehager, og oppskriftene er basert på Helsedirektoratets Bra mat i barnehagen, forteller Kathrine Marthinsen, prosjektleder for Matjungelen og gründer av Folkelig

Hun er ikke i tvil om barnehagematens betydning:

– I løpet av barndommen legges grunnlaget for matvanene vi har med oss i resten av livet. Og når vi vet at et gjennomsnittlig barn spiser rundt 3500 måltider i barnehagen, gir det en fantastisk mulighet til å bidra til å skape gode matvaner. Matjungelen gjør det lettere for personalet å løfte frem næringsrik og bærekraftig mat i en travel barnehagehverdag – på en måte som både er faglig og leken, sier hun, og fortsetter:

– Drømmen er at Matjungelen kan støtte barnehagene i å løfte folkehelsen over hele landet. Dessverre ser vi i dag en økning i sosiale helseforskjeller, men arenaer som barnehage og SFO kan være en viktig del av løsningen ved å bidra til å utjevne disse forskjellene.

Matjungelen

Laget av Folkelig og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

I Matjungelen kan barna leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden.

Matjungelen er et gratis aktivitetsprogram for barnehagene der barna kan utforske en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap.

Alt innholdet i Matjungelen ligger åpent og gratis på nettsidene uansett om man er påmeldt eller ikke, men om man melder seg på får man flere fordeler.

Finn ut mer her.

Gratis, digital gavepakke

Marthinsen registrerer at det er behov for mer kompetanse på området, og at mange ønsker seg verktøy for hvordan man kan jobbe med mat og måltider i praksis.

– Derfor er Matjungelen utviklet som et helt gratis tilbud, som alle barnehager, uansett økonomi og rammer, kan benytte seg av. Det er rett og slett en gratis, digital gavepakke. Her kan de ansatte hente inspirasjon, faglig påfyll, oppskrifter og ikke minst aktivitetsopplegg for barna.

En studie gjennomført av Sunnere Barn viser at under halvparten av de barnehageansatte kjenner til de nasjonale retningslinjene for mat og kosthold i barnehagen, og at det fremdeles serveres for lite grønnsaker, fisk, grove kornprodukter og produkter merket med nøkkelhull.

I rammeplanen står det blant annet, i kapittelet om kropp, bevegelse, mat og helse:

«Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.»

Og: «Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.»

Noe som innebærer at personalet skal «legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.»

– Mat handler om mer enn å bli mett, påpeker Marthinsen.

– Innholdet i Matjungelen viser hvordan mat kan brukes som et utgangspunkt for å sette fokus på mange områder i rammeplanen. Temaene i Matjungelen dekker både måltidsglede, matlaging, matmot, naturens ressurser og matkultur.

350 påmeldte barnehager

På hjemmesidene til Matjungelen ligger alt åpent og tilgjengelig. Samtidig får barnehagene anledning til å melde seg inn i ordningen. Da får de i tillegg tilsendt mailer med inspirasjon og oppskrifter, samt at de får en egen kontaktperson.

Inntil videre er rundt 350 barnehager påmeldt.

– Hva sier barnehagene som er med?

– Vi har fått tilbakemeldinger om de ansatte synes det er mye bra materiale i Matjungelen. Flere har fortalt at de bruker det som en ressursbank for inspirasjon i hverdagen. De kikker innom Matjungelens nettsider eller hefte når de trenger tips til spennende aktiviteter som er faglig begrunnet. Ansatte har også sagt at barna har vist stor interesse i aktivitetene, og at de passer for både de små og de store barna.Powered by Labrador CMS