DEBATT

– Behovet for barnepass forsvinner ikke når ungene blir seks år gamle. Jeg mener derfor det er på høy tid at samfunnet tar åpningstidene i skolen opp til debatt, skriver Odd Arild Viste.

Døgnåpne skoler – på tide å ta debatten

Åpningstidene i barnehagen har i det siste blitt satt på agendaen på barnehage.no.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Jeg mener imidlertid det er en stor elefant i dette rommet, som ingen så langt har pekt på: Behovet for barnepass forsvinner ikke når ungene blir seks år gamle. Jeg mener derfor det er på høy tid at samfunnet tar åpningstidene i skolen opp til debatt. Selv om en inkluderer SFO som en del av det helhetlige skoletilbudet, er åpningstidene kortere enn for mange barnehager, og langt ifra å dekke behovet for barnepass for moderne foreldre.

Åpningstider i barnehagen er en sak som med ujevne mellomrom diskuteres, både i media og i de politiske partiene. I artikkelen om temaet på barnehage.no 6. mai, ble det vist til at samfunnet er i endring. Folk jobber skift, alt er lenger åpent, vi har enslige forsørgere og foreldre må kunne gå sammen på kino i ny og ne. Det argumenteres for at vi skal tørre å ta debatten om døgnåpne barnehager, slik at det økende behovet for barnepass kan dekkes.

Både skole og barnehage er i loven definert som pedagogiske virksomheter, og begge ligger under Kunnskapsdepartementet. Udir slår i Utdanningsspeilet 2021 fast at barnehagen er en del av utdanningssystemet. Dermed er det ingen grunn til å vi ikke også skal tørre å ta debatten om døgnåpne skoler.

I Rammeplan for barnehager finner vi en slags støtte for dette i avsnittet som handler om overgangen til skole: «De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.» Sånn sett er det ikke en ulempe bare for foreldrene med korte åpningstider i skolen. For barna som skal oppleve en sammenheng, blir det veldig rart å gå fra en utdanningsinstitusjon som er døgnåpen, til en annen som på brutalt vis stenger halv fem om ettermiddagen.

Skolen må rett og slett følge med i tida. Barnehagene har i mange år tilpasset seg utviklingen av det moderne twentyfour-seven-samfunnet ved stadig utvidelser i åpningstidene. Nå er det på tide at også skolen bryter ut av sine snevre rammer. Mens folk før i tida var mer vertikale, er vi nå heldigvis blitt mer fremoverlente. Det verste som da kan skje, er helt opplagt å bli hengende etter, særlig for oss som jobber med barn og unge.

Powered by Labrador CMS