I dag inviterer rektor Else Berit Skagen og DMMH til konferansen Livslang leking. Bildet er tatt under et av mange arrangementer i jubileumsåret.
I dag inviterer rektor Else Berit Skagen og DMMH til konferansen Livslang leking. Bildet er tatt under et av mange arrangementer i jubileumsåret.

Inviterer til sin andre av tre konferanser i jubileumsåret

I går ble internasjonalt samarbeid om Early Childhood Education feiret, i dag er det leken som står i fokus ved DMMH.

Publisert

I går var DMMH vertskap for forskere fra hele verden, da de arrangerte konferansen «Early Childhood Education and Care in the 21.st century – what`s next?» for første gang.

- Den er digital og har deltakere fra flere verdensdeler. Den teknologiske utviklingen som skjøt fart de siste par årene har skapt et mulighetsrom som gjør det mulig å samarbeide globalt, sier rektor Else Berit Skagen, og fortsetter:

- Det skjer veldig mye på internasjonalt nivå i Early Childhood Education akkurat nå, og det er viktig for DMMH å være med, både for å presentere egen forskning og for å få innsikt i hva andre land driver med. Og ikke minst er konferansen en feiring av internasjonalt samarbeid.

Livslang leking

Seinere i høst blir det ny konferanse, med tema spesialpedagogikk. Men i dag er det Livslang leking som er tema. Med et blikk på både barn og ansatte i barnehagen vil vi løfte frem forholdet mellom leken og mennesket, står det om konferansen, som har Berit Bae, Cecilie D. Fodstad, Svein Sando, Lise Hovik, Birgitte Fjørtoft, Ellen Beate Sandseter og Øyvind Kvalnes som foredragsholdere.

De tar for seg ulike tema som blant annet litteraturen og leken, livslang lek - og risikolek.

Med begrepet Livslang lek ønsker vi å skape koblinger mellom det lekende og det levende, mellom lekenhet og opplevelse av mening.. Når vi ser barn i ivrig lek kan man få inntrykk av at leken kommer lekende lett. Det er kanskje lett å ta lett på leken? Samtidig vet vi at leken er sårbar, den kan være vanskelig og vond. Å være ansatt i barnehagen innebærer å forholde seg aktivt til barns lek. På mange måter fordrer dette arbeidet blant annet at vi er i kontakt med vår egen lekenhet, står det i invitasjonen.

- Sett fra mitt ståsted er leik totalt sett, og herunder barns leik, et enormt område som rommer et bredt spekter av perspektiver og mange fagdisipliner. Vi ønsker å belyse den viktige rollen leiken har, leiken er med oss hele livet. Leiken er barns hverdagsaktivitet og som voksne har vi ulike måter å uttrykke leiken på, selv om vi ikke nødvendigvis kaller det leik. For mange er leik en livskvalitet, sier Skagen – som er glad for å være tilbake til hverdagen igjen etter pandemien.

Hektisk jubileumsår

Eller; hverdag og hverdag – i hele år feirer DMMH 75-årsjubileum.

- Det har vært et hektisk år med mange arrangementer, men det er ikke første gang vi arrangerer tre konferanser etter hverandre. Pandemien har begrenset tilbudet vårt om kurs og konferanser, så vi er veldig glade for å være tilbake i mer normale tider. Forskning på barnehagefeltet er et prioritert område for høgskolen, og vi synes det er viktig å formidle resultatene våre, sier rektor.

Som også benytter anledningen til å skryte av de ansatte:

- Det er imponerende å se den innsatsen de ansatte på DMMH har lagt ned i å markere våre 75 år til barns beste. Vi har laget alt fra podkaster til fagfilmer og konferanser. I dag får vi besøk av Berit Bae på konferansen, det gleder jeg meg veldig til, å ha besøk av HKH Kronprins Haakon og minister Ola Borten Moe på mandag var naturlig nok et høydepunkt.

- Hva mer vil du trekke fram i jubileumsfeiringen så langt?

- Det er vanskelig å trekke fram et høydepunkt, vi har hatt et langt jubileumsår med større og mindre arrangementer. I vår hadde vi en jubileumsuke som var rettet mot studenter, barn og barnehager, der vi blant annet inviterte til Åpen dag ved høgskolen. Hver fagseksjon lagde sitt eget opplegg for barnehagene og campus var fylt av mange hundre barnehagebarn. Jubileumsuka vi nå er inne i har en mer faglig profil og mer rettet mot fagfeller, ansatte, studenter og samarbeidspartnere.

Powered by Labrador CMS