Fosslia barnehage i Stjørdal vant Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2015. F.v. Enhetsleder Listbeth Risvoll, Ida (5), Emilie (5), barne- og ungdomsarbeider Elvira Sisic, Ola (4) og Sara (5).
Fosslia barnehage i Stjørdal vant Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2015. F.v. Enhetsleder Listbeth Risvoll, Ida (5), Emilie (5), barne- og ungdomsarbeider Elvira Sisic, Ola (4) og Sara (5).

Pris for kunst og kultur: Nå kan du søke

Jobber din barnehage aktivt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? Da kan du søke på årets barnehagepris og vinne heder, ære og 10 000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur skal kåre de tre beste kunst- og kulturprosjektene rundt om i landets barnehager. Søknadsfristen er 15. september.

I år som tidligere år, er prisen helt åpen og alle prosjekter innen området er velkommen. Juryen vektlegger prosjekter der barns medvirkning står sterkt.

– Vi ønsker også samisk kunst og kultur velkommen, samt digitale uttrykk, sier rådgiver for barnehage hos Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), Anne Cathrine Lande.

Størst mulig bredde

Det eneste kriteriet for å søke er at barnehagen har hatt en kunst- eller kulturprosjekt som er gjennomført og avsluttet og godt dokumentert. Og Lande ønsker å se størst mulig bredde i konkurransen.

Vinnerne annonseres på KKS sin konferanse i Drammen i november. Premien er ti tusen kroner til hver av de tre vinnerbarnehagene og en flott skulptur signert kunstner Harald Bodøgaard.

 Prisvinnerne velges ut av en jury sammensatt av fagfolk fra ulike deler av barnehagefeltet, inkludert en styrer fra en av vinnerbarnehagene og Lande selv.

Gode refleksjoner

– Det er viktig at søknaden er forankret i den gjeldende rammeplanen og at barnehagene skriver i søknadsteksten hva vi skal vurdere. Prosjektet må være ferdig og godt dokumentert. Spesielt legger vi vekt på barns medvirkning, sier Lande.

– Det er ikke så viktig hvor lenge prosjektet har vart, det kan være alt fra en uke til måneder, og vi tar gjerne i mot bidrag fra avdelinger så vel som hele barnehager, sier Lande.

Juryen vektlegger de gode refleksjonene, så Lande anbefaler å bruke litt tid på dette. Spesielt om man ikke er vant til å dokumentere dette.

– Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål, sier rådgiveren.

Ønsker også andre uttrykk

I år håper hun at det også kommer inn bidrag fra andre enn de mer vanlige kategoriene. For eksempel innen arkitektur og design, dans og litteratur, samisk kunst og kultur og digitale uttrykk.

– Det er ikke omfanget, men kvaliteten vi ser etter. Framhev gjerne metoder og barns medvirkning. Vi ønsker å se prosjekter hvor barn er skapende og kreativ på egne premisser, sier Lande og henviser til foregående års vinnere for eksempler.

– Det er prosessen, ikke målet som er viktig. Barns fordypning og progresjon og de gode prosessene.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Vinnere har prisen har tidligere blitt invitert til å dele sine erfaringer i arbeidet med kunst og kultur i barnehagen på konferanser og seminarer, blant annet på kulturkonferansen «Kykeliky». Slik får de spredt det gode budskap og andre barnehager får gode innspill til sitt eget arbeid.

Les mer om prisen og hent inspirasjon fra tidligere prosjekter på www.kunstkultursenteret.no/barnehageprisen.

Om prisen

  • Den første Barnehageprisen for kunst og kultur ble delt ut i 2008, og har siden den gang blitt en etablert og viktig pris innenfor barnehagefeltet.
  • Barnehageprisen for kunst og kultur skal gå til tre barnehager som hver har arbeidet godt og helhetlig med prosjekter innenfor fagområdet Kunst, kultur og kreativitet.
Powered by Labrador CMS