DEBATT

Kronikkforfatteren mener digitale verktøy brukes for lite i barnehagen i dag.
Kronikkforfatteren mener digitale verktøy brukes for lite i barnehagen i dag.

Tanker rundt bruk av IKT i barnehagen

– De digitale verktøyene blir brukt for lite i det pedagogiske arbeidet med og for barn, skriver barnehagelærerstudent André Nyberg.

Publisert Sist oppdatert

Etter flere praksisperioder og noen år ute i jobb slår det meg at bruk av digitale verktøy i barnehagen fortsatt er veldig fraværende. Det er sikkert mange grunner til dette, alt fra lite utstyr eller at det fortsatt er en manglende kompetanse innenfor dette fagfeltet.

Det er ikke slik at barnehager ikke bruker digitale verktøy. Mange barnehager er flinke til å bruke utstyr som kamera, nettbrett, PC, prosjektor og lignende i det pedagogiske arbeidet, men jeg opplever at mye av bruken er voksenstyrt og at barns medvirkning er veldig fraværende.

Med voksenstyrt mener jeg at digitale verktøy ofte bare blir brukt i arbeidet hos den voksne, for eksempel ved at barnehagen bruker et kamera for å dokumentere arbeidet som blir gjort (bilder fra turer, aktiviteter), uten at barna er med og medvirker. De digitale verktøyene blir rett og slett brukt for lite i det pedagogiske arbeidet med og for barn. Hvorfor er det slik?

I den nåværende rammeplanen for barnehage står det:

«Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap» (Rammeplan, s. 21)

Slik jeg tolker denne setningen er at digitale verktøy kan være et arbeidsverktøy i det pedagogiske arbeidet med barn, men at det ikke er noen klare retningslinjer på hvordan disse verktøyene kan brukes på en god måte, slik at barn får en lærende og inspirerende erfaring tilknyttet digitale verktøy.

I 2006 lagde Kunnskapsdepartementet en rekke temahefter og i innledningen til disse heftene står det:

«Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trer i kraft 1. august 2006. For å støtte barnehagenes arbeid med innføring av planen, har Kunnskapsdepartementet fått utarbeidet en serie temahefter. Temaheftene er ment som inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med ulike temaer knyttet til barnehagens innhold og oppgaver» (Kunnskapsdepartementet 2006)

Av disse temaheftene ble det laget et eget for «IKT i barnehagen». Dette temaheftet tar for seg alt fra barns medievaner til hvordan barnehagen kan jobbe med digitale verktøy. Etter mitt syn var dette et viktig skritt for å gjøre jobben med digitale verktøy i barnehagen mer framtredende. Men vi skal legge merke til et viktig tall når vi leser dette temaheftet, året 2006. Det er nå over ti år siden dette temaheftet ble utgitt, og av det jeg kan lese er det ikke blitt foretatt noen endringer i dette dokumentet i det hele tatt. Noe som etter mitt syn sier at denne nå er utdatert.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Ti år i den teknologiske verdenen er mye og det har kommet mange nye verktøy på markedet. Det har kommet et helt nytt syn på bruken av digitale verktøy. Barns medievaner er i endring og kompetansen for digitale verktøy hos Ola Nordmann har blitt større i takt med utviklingen. Derfor er det på høy tid at det nå skjer en del endringer når det kommer til arbeidet med digitale verktøy i barnehagen, gjennom nye temahefter eller andre dokumenter som kan styrke bruken av IKT i barnehagen.

I disse dager har Kunnskapsdepartementet sendt forslag til en ny rammeplan ut på høring og etter alt å dømme vil digitale verktøy få en mye større posisjon enn de tidligere har hatt. Dette er i mine øyne en meget positiv utvikling og jeg vil rope et stort «HURRA!» for enda mer og bedre bruk av digitale verktøy i barnehagen.

Powered by Labrador CMS