Fem av de i alt 287 barnehagene som har fått høyest score av foreldrene. Oppe fra venstre Norlights Montessoribarnehage Drammen, Jennie Furulund i Lundgaardsløkka barnehage på Lillehammer, Eivind Herredsvela i Soma gård naturbarnehage i Sandnes, Trondalen barnehage i Fredrikstad og Olderskog barnehage i Mosjøen.
Fem av de i alt 287 barnehagene som har fått høyest score av foreldrene. Oppe fra venstre Norlights Montessoribarnehage Drammen, Jennie Furulund i Lundgaardsløkka barnehage på Lillehammer, Eivind Herredsvela i Soma gård naturbarnehage i Sandnes, Trondalen barnehage i Fredrikstad og Olderskog barnehage i Mosjøen.

Dette er landets aller beste barnehager, ifølge foreldrene

287 barnehager har fått toppscore fra foreldrene i årets foreldreundersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

I dag kom de ferske resultatene fra den årlige foreldreundersøkelsen fra Udir. Undersøkelsen ble gjennomført for åttende gang høsten 2022.

Oppsummert viser undersøkelsen at:

  • 93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.
  • 69,5 prosent av foreldrene er fornøyde med mattilbudet i barnehagen.
  • 16,2 prosent av foreldrene er misfornøyde med bemanningstettheten.
  • Foreldre med barn i private barnehager er noe mer fornøyde enn de med barn i kommunale barnehager
  • Foreldrene til de yngste barna er mest fornøyde med barnehagetilbudet.
  • Foreldrene til minoritetsspråklige barn er like fornøyde med barnehagetilbudet som foreldrene til barn med norsk som morsmål.

287 barnehager i toppen

Spørsmålene tar for seg en rekke forhold i barnehagen, som ute- og innemiljø, relasjon mellom barn og voksen, hvor godt barnet trives, medvirkning i barnehagen og barnets utvikling, informasjonen foreldrene får fra barnehagen og hente- og leveringssituasjonen. På alle spørsmål svarer foreldrene på en 5-punkts skala fra helt enig til helt uenig, og svært fornøyd til svært misfornøyd.

Foreldrene får også spørsmål om den totale tilfredsheten med barnehagen, og det er dette spørsmål som er utgangspunkt for listen over hvilke barnehager foreldrene er mest tilfredse med.

Denne gangen er det i alt 287 barnehager som har fått enten 4,9 eller 5, mot 292 barnehager i fjor. 77 barnehager har fått aller høyeste poengscore, mens 210 har fått 4,9.

– Lever av tilliten

Av de 287 barnehagene er 60 kommunale og 227 private. I gjennomgangen av svarene viser det seg også at foreldrene i de private barnehagene er jevnt over litt mer fornøyd enn foreldre i de kommunale barnehagene.

– Private barnehager lever av tilliten de har fra familiene. Alle kjente foreldreundersøkelser foretatt fra 2009 og frem til i dag viser at den tilliten er høy, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL (Private barnehagers landsforbund).

Han er glad for at både foreldreundersøkelse og EPSI-undersøkelsen som ble gjort før jul viser gode resultater for norske barnehager, og de private barnehagene spesielt.

Jørn-Tommy Schjelderup administrerende direktør PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Jørn-Tommy Schjelderup administrerende direktør PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

– Dette er en stor anerkjennelse til alle ansatte og eiere der ute som hver dag gjør en utrolig viktig og god jobb for mange barn og familier.

3 100 av 5 419 barnehager har deltatt i årets undersøkelse, og undersøkelsen har en svarprosent på 63,3. Av barnehagene som har deltatt er 1 678 kommunale og 1 422 private.

– Foreldreundersøkelsen skal først og fremst være et verktøy for barnehagene til å utvikle tilbudene, og barnehagene bruker resultatene aktivt i forbedringsarbeidet. Samtidig er disse undersøkelsene, sammen med all annen fakta og dokumentasjon om sektoren, en bekreftelse på den store merverdien som private barnehager skaper for barn, familier og samfunnet. Derfor er det et paradoks at regjeringen er veldig opptatt av at kommunene må få større muligheter til å regulere driften i de barnehagene som år etter år viser at de har de mest fornøyde foreldrene, sier Schjelderup.Powered by Labrador CMS