DEBATT

– Våre barn skal møte yrker og utfordringer som vi i dag ikke vet eksisterer. De skal møte et digitalt univers hvor kunstig intelligens kan ha utkonkurrert flere yrkesgrupper.
– Våre barn skal møte yrker og utfordringer som vi i dag ikke vet eksisterer. De skal møte et digitalt univers hvor kunstig intelligens kan ha utkonkurrert flere yrkesgrupper.

– Digital danning – før digital utdanning

– Hvis et av barnehagens hovedformål er danning, demokrati og likeverd, kan vi ikke utelate den digitale danningsprosessen når vi ser hvilken fart den teknologiske utviklingen har, skriver Siri Dueland Sivertsen.

Publisert Sist oppdatert

I disse dager har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ny rammeplan for barnehager på høring. Denne anses å være barnehagens styringsdokument og skal være med å garantere for god kvalitet i barnehagen.

Debatten har den siste tiden vært konsentrert rundt bemanningsnorm og læringsfokuset til kunnskapsministeren, men hvor er debatten knyttet til innholdet? Alle pedagoger der ute må kjenne sin besøkelsestid, vi får presentert en ny rammeplan på bakgrunn av et politisk behov for å sette kvalitet i barnehagen på agendaen. Men hvem er det som skal definere kvaliteten? Politikeren eller fagpersonellet i barnehagen? Barnehagelærere – engasjer dere!

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Barnehagens digitale praksis

Rammeplanen for barnehager har lenge hatt begrepet danning med i det overordnede formålet til barnehagen. Ordet danning erstattet oppdragelse og skal sammen med demokrati, respekt og likeverd sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne.

Barna er nye mennesker og trenger et fundament til å forstå seg selv og sine omgivelser ut fra. De speiler seg i den verden de er en del av, og det er de voksne i barnehagen sin oppgave å sørge for at verdier og holdninger gir barna de ferdigheter og kunnskaper de vil trenge for å kunne møte det 21. århundre. I denne sammenheng kan vi ikke se bort fra digitale verktøy og media. Teknologien utvikles med en enorm akselerasjon og vi voksne sitter i baksetet uten de nødvendige kunnskapene til å følge med i denne tiden. Det tok telefonen 40 år på å nå én million brukere. Internett brukte tre år.

Digital dømmekraft versus digital danning

I den nye rammeplanen er det et avsnitt som heter barnehagens digitale praksis. Her fremheves læringsperspektivet hvor barnehagens ansatte skal snakke med barna om digital dømmekraft. Dette handler om å ha et bevisst forhold til opphavsrett, kildekontroll og personvern. Det handler om hvordan vi skal kunne bruke digitale verktøy til støtte for læring. Hvordan kan vi lære barna hva som er gode kilder, hva du kan dele om andre, hva som er lurt å dele om seg selv, uten å snakke om danning først?

I 2030 skal dagens barnehagebarn ut i arbeidslivet, og hva er det vi skal utdanne dem til? Våre barn skal møte yrker og utfordringer som vi i dag ikke vet eksisterer. De skal møte et digitalt univers hvor kunstig intelligens kan ha utkonkurrert flere yrkesgrupper. Det sies at det minibanker gjorde med bankfunksjonærer på 70-tallet, vil kunstig intelligens gjøre med så mye som 50 prosent av dagens yrker. Et eksempel er de allerede synlige førerløse bussene og avansert teknologi som gjør at leger ikke lenger vil ha behov for å kontrollere skanninger og bilder, da vil også radiografer stå uten arbeid. Hvordan er det da tenkelig at vi skal snakke om digital dømmekraft med barnehagebarn uten å ta veien innom digital danning? Ville du sendt barna dine ned den bratteste bakken i slalåmløypen uten å lære dem å ploge først? Du sender ikke barna på skolen uten å vise dem veien dit. Her må vi ta et steg tilbake og se på hva som kommer først.

Barna våre fores med store mengder informasjon hver dag og rammeplanen finner plass til ni linjer om digital dømmekraft hvor hovedbudskapet er at personalet skal snakke om digital dømmekraft med barna. Hvordan er det mulig å tenke at vi skal ha dette perspektivet for 1-5-åringene i barnehagen? For foreldre ser vi at diskusjonen i størst grad går på skjermtid og at sosiale media erstatter det å være sammen fysisk. Digital danning kommer før digital utdanning, for danning rommer mer en dømmekraft og læring. Den rommer respekt, raushet, nysgjerrighet og evnen til kritisk tenking. Hvis et av barnehagens hovedformål er danning, demokrati og likeverd, kan vi ikke utelate den digitale danningsprosessen når vi ser hvilken fart den teknologiske utviklingen har.

Powered by Labrador CMS