Bildet er fra uteområdet til Dalen familiebarnehage.
Bildet er fra uteområdet til Dalen familiebarnehage.

Da barnehageforliket ble inngått, gikk nesten fem prosent i familiebarnehager

Ti år etter, gikk to prosent av barnehagebarna i Norge i familiebarnehager. Nå er det bare én prosent igjen.

Publisert

Det viser en gjennomgang Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort av utviklingen av familiebarnehager og åpne barnehager de siste 20 årene - fra barnehageforliket ble inngått i 2003 og fram til i dag. En fersk artikkel beskriver utviklingen i antall familiebarnehager, barnehagenes geografiske beliggenhet og eierforhold, samt antall barn i familiebarnehager.

Den viser at antall familiebarnehager nådde sin høyde i årene etter barnehageforliket. I 2003 var det 996 familiebarnehager som driftet 1 781 hjem. Hjem er stedet der en familiebarnehage har driften, og det er derfor flere hjem enn antall barnehager. Tre år senere, i 2006, var det 1 193 familiebarnehager og 2 227 hjem. Deretter har det blitt færre familiebarnehager for hvert år, fram til det i 2022 var 364 familiebarnehager som driftet 574 hjem.

Antall barn som har plass i familiebarnehage, har også endret seg mye gjennom årene etter 2003. I 2003 gikk 10 150 barn i familiebarnehage, mens det var 10 240 barn i familiebarnehage på det høyeste i 2005. Deretter har antall barn i familiebarnehage gått gradvis ned hvert år, til nærmere 2 700 barn i 2022.

Samtidig har det blitt langt flere barnehagebarn i løpet av de 20 årene.

I 2003 var nærmere fem prosent av alle barnehagebarn i en familiebarnehage. 10 år etter barnehageforliket, i 2013, var to prosent av barnehagebarna i en familiebarnehage. Tallene for 2022 viser at kun én prosent av alle barnehagebarn har plass i en familiebarnehage, kommer det fram i artikkelen.

Powered by Labrador CMS