Helge Eide i KS mener det er uheldig at det er uforutsigbarhet og at avklaringene om neste års statsbudsjett kommer sent i kommunenes budsjettarbeid.
Helge Eide i KS mener det er uheldig at det er uforutsigbarhet og at avklaringene om neste års statsbudsjett kommer sent i kommunenes budsjettarbeid.

KS om reversering av pensjonskutt: Uheldig at avklaringene kommer sent

Fremskrittspartiet fikk overtalt regjeringspartiene til å reversere det foreslåtte kuttet i pensjonstilskudd. Nå må landets kommuner gjøre nye beregninger.

Publisert

Det var tirsdag i forrige uke at det ble klart at regjeringens varslede kutt i pensjonstilskudd ble reversert.

Nå må kommuner over hele landet gjøre nye beregninger og sende ut nye vedtak om tilskudd til private barnehager. Men først må blant annet regjeringen reversere endringen i forskriften de vedtok 23. oktober.

– Kommunene har plikt til å fatte vedtak om tilskudd til private barnehager innen 31. oktober. Derfor fastsetter regjeringen forskriftsendringene nå. På den måten kan kommunene ta hensyn til de nye pensjonssatsene når de fatter sine vedtak, var meldingen fra departementet da.

Barnehage.no har spurt kunnskapsdepartementet om når en reversering av forskriftsendringen vil skje, og tilbakemeldingen fra statssekretær Grunde Kreken Almeland er at de må komme tilbake til dette etter at stortinget har vedtatt budsjettet.

Uheldig

Direktør i KS Helge Eide mener det er uheldig at dette tar tid.

– Generelt er det uheldig at det er uforutsigbarhet rundt disse spørsmålene, og at avklaringene kommer så sent i kommunenes budsjettarbeid, sier han til barnehage.no

– Hva mener KS om reverseringen av kutt i pensjonspåslag til private barnehager?

– Vi mener at pensjonspåslaget må ta utgangspunkt i reelle pensjonskostnader i private barnehager. Det har i alle fall tidligere vært vist at for private barnehager flest har pensjonspåslaget vært økonomisk gunstig. Men det er altså prinsippet om dekning av reelle kostnader, og at det tas høyde for i kommunerammen, som er det viktigste, svarer han.

Utvalg

Regjeringen måtte også akseptere at det blir satt ned et eget uavhengig utvalg, med blant andre KS og PBL, som skal se nærmere på finansieringen av barnehager. Dette er noe KS har tatt til orde for mange ganger.

– KS har selv foreslått at et utvalg ble satt ned, for å se på finansieringen av barnehagesektoren samlet. Vi håper at stortingsflertallets omsorg for barnehagebarna ikke påvirkes av om de går i offentlig eller private barnehager.

Powered by Labrador CMS