DEBATT

«En god relasjon kan ses på som en ballpasning, der man sender ballen frem og tilbake til hverandre – et samspill?» skriver Kathrine Mathilde Fagereng.
«En god relasjon kan ses på som en ballpasning, der man sender ballen frem og tilbake til hverandre – et samspill?» skriver Kathrine Mathilde Fagereng.

Hva er en god relasjon?

«Opplever du det vanskelig å bygge en god relasjon til et barn, så gå i deg selv. Er det ditt syn på barnet som gjør relasjonen vanskelig?» skriver Kathrine Mathilde Fagereng.

Publisert

For å kunne jobbe aktivt med relasjonene til barna vi er sammen med i hverdagen, så må vi vite hva en god relasjon egentlig er.

En god relasjon kan ses på som en ballpasning, der man sender ballen frem og tilbake til hverandre – et samspill. Når barnet spiller tilbake til deg får du respons og relasjonen er i bevegelse.

I oppstartperioden når et nytt barn begynner i barnehagen jobber vi med å bli kjent med barnet. Gjennom foreldrene blir vi kjent med barnets rutiner, behov og ønsker. Når vi skal begynne å bygge opp den nye relasjonen viser vi barnet at vi danner en trygg relasjon med barnets foreldre, og vi bruker foreldrenes informasjon om barnet til å trygge barnet på oss. Vi tilrettelegger dagene for barnet, slik de er vant til å ha det hjemme, og vi tilrettelegger lekemiljøene etter barnets interesser. Når barnet erfarer og føler at vi ser og forstår barnets behov, kan vi begynne å danne en god relasjon.

Relasjonsbygging i barnehagen handler om autoritative voksne i samspill med barna. Vi kommuniserer med varm røst til barnet med kroppen vendt riktig vei, vi møter blikket og bruker humor på en passelig måte som barnet kjenner seg igjen i. Vi samler på felles interessepunkter i bli- kjent- prosessen, som vi tar i bruk underveis i relasjonsbyggingen. Gjennom å lytte til barnet finner vi frem til bøker barnet har lyst til å lese, tilrettelegger for aktiviteter som barnet/barnegruppen interesserer seg for, bygger opp prosjektarbeid med fokus på barns medvirkning og lytter til musikk som fenger barna.

I en god relasjon så tåler vi å få motstand, den voksne tåler at barnet dytter bort, sier nei, ikke vil høre og ikke vil gjøre det den voksne sier at vi skal. I disse tilfellene må vi se an situasjonen. Noen ganger må vi gjennomføre det som er planlagt. Andre ganger kan vi lytte til, og la barnet få viljen sin. Andre ganger kan vi bruke humor og tid for å få barnet med.

En god relasjon er bygget opp av ærlighet, vi kan ikke bygge opp en trygg og god relasjon hvis den ikke er ekte fra begge hold, det vil merkes fort. Opplever du det vanskelig å bygge en god relasjon til et barn, så gå i deg selv. Er det ditt syn på barnet som gjør relasjonen vanskelig?

Det er mye makt i en relasjon, derfor er det viktig at vi opparbeider oss tillit til hverandre, ved å se barnet, lytte til barnet, vise barnet at jeg kjenner dine behov og jeg vet hva du trenger. Med tiden får relasjonen en historie med felles erfaringer og opplevelser som fortsetter å bygge relasjonen i nye høyder.

Den danske psykologen Anne Linder har skrevet flere bøker om det mellommenneskelige rommet – relasjoner, og utviklet et veiledningshefte med ulike øvelser som vi kan gjøre for å utvikle relasjonene til barn, foreldre og oss som jobber i barnehagen. «Ofte undervurderer man betydningen av det pedagogiske relasjonsarbeidet kanskje fordi målet om godt samspill og gode relasjoner er så selvfølgelig at man av og til mister det profesjonelle blikket» (Anne Linder).

Hun skriver også at «man skal ikke sette bilen på verksted bare når noe er galt, den bør også inn til jevnlig ettersyn. På samme måte er disse øvelsene tenkt som en «servicesjekk» av pedagogiske, personlige og organisatoriske holdninger, verdier, antakelser, erfaringer og vurderinger».

Powered by Labrador CMS