Betaler 4,9 prosent mer for barnehageplassen

I januar 2018 kostet et fulltidsopphold i barnehage i gjennomsnitt 2 492 kroner.

I tillegg ble det på landsbasis krevd inn gjennomsnittlig 299 kroner i kostpenger og 2 kroner i tilleggsutgifter per måned slik at en gjennomsnittlig husholdning i januar 2018 betalte 2 793 kroner for en barnehageplass, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Et års fulltidsopphold i barnehage inkludert kostpenger og andre tilleggsutgifter, kostet i snitt 30 725 kroner i januar 2018. Det er 4,9 prosent, eller 1 427 kroner, høyere enn på samme tid året før.

Ifølge SSB kan flere årsaker ligge bak denne økningen. Deriblant at maksprisen ble oppjustert fra 2 730 kroner i januar 2017 til 2 910 kroner i januar 2018.

«Dette tilsvarer en nominell økning på 6,6 prosent, og ettersom de aller fleste kommunene følger nasjonalt bestemt sats vil dette ha bidratt til økningen i barnehagebetalingene for gjennomsnittshusholdningen. Videre kan også en noe høyere lønnsvekst i perioden 2016-2017 enn i året før bidra til økningen i gjennomsnittsbetaling,» skriver SSB i sin rapport.

Årsaker som bidrar til at gjennomsnittbetalingen ikke øker like mye som maksprisen, er blant annet moderasjonsordningene for familier med lav inntekt. Disse husholdningene har redusert foreldrebetaling som også drar ned snittbetalingen, skriver NTB.

Nesten 97 prosent av barnehagene rapporterer at foreldrene betaler kostpenger, mens rundt 7 prosent av barnehagene rapporterer at de tar betalt for andre utgifter. Tall fra SSB viser at kommunale barnehager i snitt krevde inn 264 kroner i kostpenger, mens private barnehager krevde inn 335 kroner i kostpenger i januar 2018.

Powered by Labrador CMS