Debattleder Trude Teige hadde med seg, Fauzia Hussain-Wiik, 4. kandidat Ap, Marit Warncke, 2. kandidat H, Cecilie Tveit, 1. kandidat Folkets Parti, Daniel C. E. Hägglund, 2. kandidat Frp, Karianne Fedøy Magnussen, 2. kandidat KrF, Morten Nødtvedt, 8. kandidat V, Cecilie Høisæther, 9. kandidat MDG, Reidar Digranes, 1. kandidat Sp, Mikkel Grüner, 1. kandidat SV og Hege Elna Mikkelsen, 5. kandidat Rødt.
Debattleder Trude Teige hadde med seg, Fauzia Hussain-Wiik, 4. kandidat Ap, Marit Warncke, 2. kandidat H, Cecilie Tveit, 1. kandidat Folkets Parti, Daniel C. E. Hägglund, 2. kandidat Frp, Karianne Fedøy Magnussen, 2. kandidat KrF, Morten Nødtvedt, 8. kandidat V, Cecilie Høisæther, 9. kandidat MDG, Reidar Digranes, 1. kandidat Sp, Mikkel Grüner, 1. kandidat SV og Hege Elna Mikkelsen, 5. kandidat Rødt.

Tøffe kår i Bergen: – Jeg synes det er skammelig

Mer enn halvparten av de private barnehagene i Bergen gikk med underskudd i 2021, og samlet årsresultat var på minus 42 millioner kroner.

Publisert

Dette var noen av tallene Grete Bjerk presenterte da listekandidater fra hele ti ulike partier var samlet til barnehagedebatt i vestalandshovedstaden sist uke.

Hun er daglig leder for Bergen Miljøbarnehage, og innledet på arrangementet i regi av PBLs lokallag.

– Veldig urettferdig

Bjerk var klar på at det har blitt mer krevende å drive private barnehager i Bergen, da tilskudd ikke har økt i takt med kostnadene. Hun beskrev dagens situasjon som alvorlig, og kunne heller ikke tegne noe lystig bilde av framtidsutsiktene.

Grete Bjerk innledet for politikerne.
Grete Bjerk innledet for politikerne.

– Jeg frykter også at det i 2022 vil bli mange regnskap med røde tall. Tilskuddene i Bergen gikk ned fra 2021 til 2022, til tross for at lønningene steg, koronaen ga store ekstrakostnader, og prisveksten særlig på strøm var skyhøy for oss, sa Bjerk.

Så la hun til at to av tre av PBL-barnehager i Bergen ikke får dekket sine reelle pensjonskostnader, og at Bergen kommune har gitt avslag på søknader om kostnadsdekning.

– Det oppleves veldig urettferdig, og svekker vår mulighet til å tilby ansatte fortsatt gode pensjonsavtaler, som de har i kommunale barnehager, sa Bjerk.

Pekte på kjedene

Rødts Hege Elna Mikkelsen pekte på de store kjedene, og hevdet at det er kommersialisering og oppkjøpsvirksomhet som presser vilkårene for de mindre barnehagene, ikke offentlige reguleringer.

– De presser markedet, de henter ut kapital, de har andre muskler til å gjøre investeringer som tiltrekker seg foreldre som søker, og presser ut små mindre aktører på den måten, uttalte Mikkelsen om de de større selskapene.

– Bare tull, hevdet Frps 2. kandidat Daniel C. E. Hägglund.

– Grunnen til at private barnehager sliter, er at de får mye mindre tilskudd enn de offentlige barnehagene.

– Jeg synes det er skammelig. Det viktigste må jo være at vi har et mangfoldig tilbud, som de private er en stor, stor del av, sa Cecilie Tveit, som er 1. kandidat for Folkets Parti.

Kommunalt oppkjøp

Ved utgangen av 2021 var det 76 kommunale barnehager i Bergen. Året etter steg tallet til 95. Antallet private barnehager gikk samtidig ned fra 180 til 158. Dette har sammenheng med det kommunens kjøp av Akasia-kjedens barnehager i Bergen.

– Å brukte 90 millioner kroner i en trang kommuneøkonomi og ta på seg en gjeld på 450 millioner kroner på å kjøpe 18 private barnehager. Hvorfor skulle dere det? Spurte debattleder Trude Teige – og henvendte seg til Arbeiderpartiet, som satt med byrådsmakt da kjøpet ble vedtatt, og som også gjør det nå.

– Det handler litt om at vi går til valg på å øke andelen kommunale barnehager. Men vi har aldri sagt at vi er mot private barnehager, svarte partiets 4. kandidat Fauzia Hussain-Wiik.

For Ap er det viktig at folk får tilbud om barnehageplass nær der de bor. Dersom det allerede fins gode private barnehager der, fortrinnsvis ideelle, støtter partiet opp om det, presiserte hun.

– Ble tvunget inn

– Når det gjelder den saken med Akasia, så var det dessverre en situasjon vi ble tvunget inn i, sa Morten Nødtvedt, som representerer byrådskollega Venstre.

Han pekte på at kommunalisering ikke er utpreget Venstre-politikk, og forklarte avgjørelsen med at det var nødvendig å skape forutsigbarhet, og at drivkraften var hensynet til barn og foreldre.

– Det var Akasia som gjorde en henvendelse til kommunen, og det var ingen andre aktører på banen så vidt jeg vet på det tidspunktet, sa Nødtveit.

– Det var private som også var interessert, hevdet Høyres ordførerkandidat Marit Warncke.

– Vi snakker om at pengene skal gå til barna. Det at Bergen kommune bruker så mye penger på å kjøpe opp barnehager – og noen av dem i helt elendig fysisk tilstand også, så vidt jeg vet – jeg synes vi må være ærlig på at det er ideologi som ligger bak dette, fortsatte hun.

Deler ikke målet

KrFs nummer to på lista, Karianne Fedøy Magnussen, tok debatten litt tilbake til utgangspunktet.

– Når det gjelder dette med underskudd, og at små barnehager sliter, så tror jeg nok også at kommunale små barnehager sliter. Men de får dekket sitt underskudd over kommunebudsjettet. Det gjør ikke de små private og ideelle barnehagene. Og de trenger en finansiering som sikrer og gir forutsigbarhet og rammer, sa hun.

Senterpartiets listetopp Reidar Digranes gjorde det klart at det er forskjell på nasjonalt regjeringssamarbeid og lokalpolitikk

– Vi har ikke noe mål om at det skal bli flere kommunale barnehager, i motsetning til Ap her i Bergen.

På spørsmål fra debattleder Teige ga han også uttrykk for vilje til å gjøre noe med utfordringen et stort antall private barnehager i syvfjellsbyen har med pensjon.

Spesialpedagoger

Flere av partiene uttrykte vilje til å øke bemanningen i barnehagene, deriblant MDGs Cecilie Høisæther, som ønsker å jobbe for spesialpedagoger i alle barnehager.

SVs førstekandidat Mikkel Grüner sa at problemet med å foreslå å øke bemanning i kommunale barnehager, er at man da tvinges til å øke tilskudd til de private, uten å ha noen garanti for at pengene går til bemanning.

Han ga også uttrykk for at han mener det er absurd å diskutere mangel på mangfold i Bergen, som har høyere andel private barnehager enn sammenlignbare bykommuner.

– Vi har ikke noe problem hvis den kommunale andelen barnehager går opp. Det er lov å tenke at man kan balansere det. Og hvis det går på bekostning av de store kommersielle aktørene, så det gir et litt større rom til private ideelle og de små enkeltstående, så er det helt fint for oss, sa Grüner.

– Høres så hyggelig ut

PBL arrangerer en rekke lokale politiske debatter denne våren. I Trondheim fikk tilhørerne et eksempel på at underskudd og krevende vilkår til slutt ble avgjørende for barnehagegründer Anita Gaustads beslutning om å selge til en kjede.

I Bergen trakk Høyre fram at også de store barnehagene sliter med rød bunnlinje. Marit Warnke frykter at de som står bak de private initiativene mister motet.

– Det snakkes om de veldig små, ideelle eller de veldig små kommunale. Det høres så hyggelig ut, og de kan vi støtte. Mens de som har fått det til og kanskje har fått noen stordriftsfordeler. Som også kan jobbe mer systematisk med kompetansebygging, faglig samarbeid og så videre, er liksom fy-fy, fortsatte hun.

– Man antar en masse ting om private barnehager, som jeg mener er helt feil. Man antar at de er ute etter å jukse, lure unna penger, lure systemet. Jeg tror ikke det i det hele tatt. Alle som jeg har møtt som driver private barnehager, de er oppriktig opptatt av å skape best mulig kvalitet for barna, sa Hägglund fra Frp.

Powered by Labrador CMS