Mange foreldre føler de får vite for lite av hva barnet har gjort i barnehagen eller om det har god kontakt med de voksne.
Mange foreldre føler de får vite for lite av hva barnet har gjort i barnehagen eller om det har god kontakt med de voksne.

Åtte av ti foreldre fornøyd med barnehagen

For første gang er det gjennomført en felles brukerundersøkelse for både private og kommunale barnehager i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Det er også første gang foresatte til alle barn har blitt invitert til å si sin mening om forskjellige forhold ved barnehage-, skole- og SFO-tilbudet i Bergen.

Samlet for hele barnehagesektoren viser undersøkelsen at åtte av ti foreldre er godt fornøyd med barnehagens tilbud. Kun en prosent er misfornøyd. Foreldrene i  78 prosent av barnehagene er veldig fornøyd med tilbudet. Det er tilnærmet lik tilfredshet hos foreldre til yngre og eldre barn og foreldre til jenter og gutter.

De er mest fornøyd med at barna har en trygg barnehagehverdag, og er svært godt fornøyd med personalet i barnehagen.

Sjekk din barnehage her.

Ønsker mer informasjon

Språk og relasjoner er de temaområdene foreldrene vurderer høyest. Det er en tendens til at foreldrene ønsker mer informasjon om hvordan barnet har det. En ser også at arbeidet i foreldreutvalget og samarbeidsutvalget ikke er så godt kjent.

– Jeg er stolt av det gode samarbeidet om kvalitet som vi har mellom privat og kommunal barnehagesektor. Denne brukerundersøkelsen er et konkret bevis på det, sier byråd for barnehage og skole Jana Midelfart Hoff.

Hoff mener foreldrenes perspektiver og erfaringer er nyttig å ha med seg.

Sjekk bemanning og tilskudd i din kommune på enbedrebarnehage.no.

Første gang

– Formålet med brukerundersøkelsene er å få tilbakemelding fra foreldrene om deres opplevelser og erfaringer med barnehagene, skolene og SFO. Det gjøres så mye bra i dag, både i barnehage, skole og SFO her i Bergen, men tilbakemelding er alltid nyttig. Resultatene fra brukerundersøkelsene vil være viktige for den enkelte barnehage, barnehageeier, skole og skoleeier, sier Hoff.

Hun mener at undersøkelsene vil gi et helhetlig bilde av brukertilfredsheten i hele barnehagesektoren i Bergen og i bergensskolen.

– I år er det første gang det gjennomføres en felles brukerundersøkelse for både private og kommunale barnehager. Dette er et resultat av det stadig tettere samarbeidet mellom private barnehageeiere og kommunen, sier Hoff.

Ønsker flere svar

Byens 250 barnehager er med på undersøkelsen, fordelt på 100 eiere. I tillegg inkluderer brukerundersøkelsen alle 87 skoler og SFO-er i Bergen.

8.398 foresatte valgte å delta, som gir en svarprosent på 55 prosent. Det er et ønske med en svarprosent på 50 prosent i denne type undersøkelse.

Foreldre med barn i barnehagen svarte på spørsmål om personalet, lek og læring, språk, muligheten de har som foreldre til å bidra, samarbeid mellom barnehage og hjem, og hvor tilfredse de er med barnehagen.

De samme brukerundersøkelsene skal gjennomføres årlig frem til 2020. Hoff mener det gir en unik mulighet til å følge foreldrenes tilbakemelding over tid.

Powered by Labrador CMS