Bystyrepolitikerne i Drammen vil forskuttere økningen i tilskudd til de private barnehagene.
Bystyrepolitikerne i Drammen vil forskuttere økningen i tilskudd til de private barnehagene.

Her vil politikerne bla opp millioner for å redde de private barnehagene

Flertallet i bystyret i Drammen vil bruke 14 millioner kroner for å hindre at flere private barnehager må legges ned som følge av bemanningsnormen. 

Publisert

Høyre, Venstre, KrF og Bylista i Drammen vil sørge for ekstra finansiering til de private barnehagene når bemanningsnormen sannsynligvis skal innføres 1. august. 

Ifølge barnehagefakta.no er det et snitt på 6,3 voksne per barn i barnehagene i Drammen. I en artikkel i Drammens Tidende (krever abonnement) kommer det fram at bemanningsnormen har skapt frykt for nedleggelse i flere private barnehager. 

Det vil koste 11,4 millioner årlig å nå de nye kravene i bemanningsnormen i kommunale barnehagene og 13,9 millioner i de private.

MDG avgjør

Nå går Høyre, Venstre, KrF og Bylista i Drammen i bresjen for at de private barnehagene skal få ekstra penger allerede fra august i år. Det vil si pengene som barnehagene trenger for å overleve settes av i forbindelse med budsjettjusteringen bystyret skal gjøre i juni ved behandlingen av 1. tertialrapport. Pengene skal ikke tas fra andre poster, men redusere kommunens overskudd, ifølge Drammens Tidende. 

Det mangler imidlertid èn stemme i bystyret for å sikre flertallet. Og det er Miljøpartiet De Grønne (MDG) som sitter på nøkkelen. 

De vil ikke love noe.

– Vi forholder oss til første tertialrapport som en forhandling og tar til etterretning at de ønsker dette. Om vi støtter dette vil vi bestemme da, og ut fra helheten av alle innspill. I utgangspunktet er vi positive til en kompensasjon av bemanningsnormen, men avgjørelsen tar vi ved behandlingen og ikke på forhånd, sier gruppeleder Ståle Sørensen. 

– Look to Drammen

Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), er glad for det politiske engasjementet som er satt i gang i Drammen.

– Hvis Drammen vedtar dette, er det et sterkt signal til politikerne som nå sitter på Stortinget og behandler regjeringen sitt lovforslag.

Iversen tror likevel ikke at flertallet av landets kommuner vil følge etter. 

– Derfor mener vi at det må på plass et nasjonalt krav om at alle barnehager skal ha finansiering fra dag én, sier Iversen. Oppfordring til politikerne er derfor klar: – Look to Drammen!

Powered by Labrador CMS