Lovendringsforslaget skal etter planen opp i Stortinget 31. mai. Først skal en rekke organisasjoner si sitt i en åpen høring.
Lovendringsforslaget skal etter planen opp i Stortinget 31. mai. Først skal en rekke organisasjoner si sitt i en åpen høring.

Disse 17 organisasjonene skal delta i høringen

KS, Utdanningsforbundet, PBL, Barnehageopprøret og Foreldreopprøret er blant dem som vil benytte sjansen når Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget inviterer til åpen høring om blant annet bemanningsnormen.

Publisert

Fredag 6. april la regjeringen fram lovproposisjonen om bemanningsnorm for barnehagene.

Etter den foreløpige planen skal saken opp til behandling i Stortinget 31. mai.

Blir lovendringen vedtatt slik som Kunnskapsdepartementet legger opp til, vil barnehagene ha nøyaktig to måneder på å innrette seg før normen etter regjeringens plan trer i kraft 1. august.

  • Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. 
  • Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer.
  • Bemanningsnormen skal gjelde på barnehagenivå, og det er alle som jobber direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av bemanningen. Det stilles ikke krav om spesifikk voksentetthet gjennom hele åpningstiden.
  • Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra kravet om grunnbemanning, når særlige hensyn tilsier det. Kommunen behandler søknader og Fylkesmannen er klageinstans.

Høring før komiteen bestemmer seg

De fire største opposisjonspartiene har gjennom barnehage.no gitt tydelige signaler om at forslaget ikke er godt nok.

22. mai har Utdannings- og forskningskomiteen frist for avsigelse av innstilling i saken som i tillegg til norm for grunnbemanning gjelder plikt om samarbeid om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

Torsdag denne uka gjennomfører komiteen en åpen høring der 17 organisasjoner som har meldt seg på vil komme for å gi sine siste offentlige innspill i saken før komiteen trer sammen.

I tillegg til at de store organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden deltar, er også grasrotorganisasjonene Barnehageopprør 2018 og Foreldreopprør 2018 representert.

Det er satt av fire minutters taletid til hver av organisasjonene. I tillegg vil det bli felles, puljevis spørrerunder med organisasjonene underveis i høringen.

Her er lista

Disse deltar:

Fagforbundet: May-Britt Sundal (yrkesseksjonsleder/AU-medlem), Rakel Solbu (avdelingsleder)

Utdanningsforbundet: Steffen Handal (leder), Nicolai Stensig (seniorrådgiver, Turi Pålerud (politisk rådgiver).

Virke: Inger Helene Venås (direktør, Ideell og Frivillighet) , Anne Tingelstad Wøien (Fagsjef, Ideell og Frivillighet)

Arbeidsgiverforeningen Spekter: Sverre Høven (direktør sektorpolitikk), Odd Erik Stende (fagsjef myndighetskontakt)

KS: Helge Eide (områdedirektør interessepolitikk), Christian Weisæth Monsbakken (spesialrådgiver).

Bergen kommune: Pål Hafstad Thorsen (byråd for barnehage, skole og idrett), Marte Knudsen (politisk rådgiver), Marianne Boge (seksjonsleder for seksjon barnehage).

PBL (Private barnehagers landsforbund): Eirik Husby (styreleder), Arild M. Olsen (adm.dir), Marius Iversen (kommunikasjonsdirektør).

Stiftelsen Kanvas: Synne Alsaker (kommunikasjonssjef)

Steinerbarnehageforbundet: Grete Gulbrandsen (daglig leder)

Barneombudet: Anne Lindboe (barneombud), Cammila Kayed (fagsjef), Kjersti Botnan Larsen (seniorrådgiver)

Espira: Jens Schei Hansen (kommunikasjons- og organisasjonsdirektør) og Pia Paulsrud (fag- og kvalitetsdirektør).

Foreldreutvalget for barnehager (FUB): Lou Cathrin Norreen (rådgiver), Åse-Berit Hoffart (rådgiver)

Foreldreutvalget for grunnopplæring: Gøril B. Lyngstad (seniorrådgiver)

Barnehageopprøret 2018: Palma Kleppe (barnehagelærer), Hanne Høglind (fagarbeider i barnehage)

Foreldreopprøret 2018: Janne Bergstå (representant)

Redd Barna: Anne Elin Kleva (skolerådgiver), Thale Skybak, seksjonsleder i Norgesprogrammet, Redd Barna)

Press: Øystein Kolstad Kvalø (leder), Olav Bjelland Brekke (nestleder)

Disse skal lytte

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget består av følgende politikere:

Roy Steffensen (Frp), Åshild Bruun-Gundersen (Frp), Kent Gudmundsen (H), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Turid Kristensen (H), Marianne Synnes (H), Guri Melby (V), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Marit Arnstad (Sp), Marit Knutsdatter Strand (Sp), Nina Sandberg (Ap), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Martin Henriksen (Ap), Jorodd Asphjell (Ap) og Mona Fagerås (SV).

  • Høringen starter torsdag 19. april klokka 10.20.
Powered by Labrador CMS