Mona Fagerås er utdanningspolitisk talsperson i SV. Foto: SV
Mona Fagerås er utdanningspolitisk talsperson i SV. Foto: SV

SV vil ha mer tid til å behandle normen

Mona Fagerås (SV) synes saken om bemanningsnorm i barnehagene er så kompleks at det blir vanskelig å få den ferdigbehandlet i løpet av denne måneden.

Publisert

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget sendte tirsdag i forrige uke 32 tildels detaljerte spørsmål om bemanningsnormen til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

- I denne saken stiller vi uvanlig mange spørsmål. Men det er fordi regjeringen har lagt fram en dårlig utredet sak som etterlater seg uvanlig mange ubesvarte spørsmål, sa saksordfører Martin Henriksen (Ap) til barnehage.no etter at komiteen hadde formulert spørsmålene.

16 sider langt svar

Mandag denne uka kom svaret fra statsråden, i form av et 16 sider langt brev.

Kort oppsummert var svaret fra Jan Tore Sanner:

  • Bemanningsnormen er i gjennomsnitt oppfylt i kommunale barnehager og dermed per definisjon fullfinansiert.
  • Beregninger av kostnader ned på barnehagenivå bryter med prinsippene og beregningsmetodene som har ligget til grunn for arbeidet med bemanningsnormen siden 2012. Departementet har derfor ikke gjort slike beregninger.
  • Skal private barnehager i kommuner der de kommunale barnehagene i 2016 hadde dårligere bemanning enn 6,0 barn per voksen i en overgang sikres finansiering fra normen innføres, vil det koste mellom 400 og 600 millioner kroner i året.
  • Det er ikke behov for en slik overgangsordning. Private barnehager som på grunn av manglende finansiering ikke klarer å oppfylle normen fra 1. august 2018, kan søke dispensasjon for ett år om gangen.

- Trenger mer tid

Mona Fagerås (SV) har torsdag morgen ikke rukket å gå grundig gjennom svaret fra kunnskaps- og integreringsministeren.

Men hun erkjenner at saken er atskillig mer kompleks enn bare å vedta en minste grunnbemanning i barnehagene.

Komiteen har frist 22. mai for å avgi innstilling i saken. Det kan bli vanskelig, frykter Mona Fagerås.

- Jeg har onsdag ettermiddag sendt mail til de andre medlemmene i Utdannings- og forskningskomiteen for å høre om vi kan se litt på tidsfristene. Vi har en tidsramme å forholde oss til, både i komiteen og med tanke på når saken skal behandles i Stortinget. Og jeg føler at vi trenger noe mer tid. Denne saken er veldig omfattende.

- Saken er planlagt behandlet i Stortinget 31. mai, og du vil utsette det noe?

- Ja, jeg er ikke sikker på at jeg vil få de andre med meg på det, men jeg håper at vi kan få det til.

Vil ikke utsette selve normen

- Men innføringen av normen er det så langt ingen som har tatt til orde for å utsette?

- Nei, og det kommer vi heller ikke til å gjøre. Denne normen er noe SV har kjempet lenge for, og vi er glad for at den kommer. Men vi er ikke fornøyd med at det ikke ser ut til å følge noen finansiering med. Det har vi hele tiden tatt høyde for i våre budsjetter, sier Mona Fagerås.

Her er regjeringens forslag

Regjeringen la 6. april fram sitt endelige forslag til lovforslag om minste grunnbemanning i barnehagene. Forslaget er i grove trekk slik:

  • Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. 
  • Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer.
  • Bemanningsnormen skal gjelde på barnehagenivå, og det er alle som jobber direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av bemanningen. Det stilles ikke krav om spesifikk voksentetthet gjennom hele åpningstiden.
  • Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra kravet om grunnbemanning, når særlige hensyn tilsier det. Kommunen behandler søknader og Fylkesmannen er klageinstans.
Powered by Labrador CMS