Bemanningsnormen ble behandlet i Stortinget torsdag.
Bemanningsnormen ble behandlet i Stortinget torsdag.

KrF: – Det viktigste slaget skjer i budsjettforhandlingene

– Bemanningsnormen er på plass og det er veldig bra. Det som er krevende nå er finansieringen, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Publisert

Torsdag var regjeringens forslag til bemanningsnorm for barnehagene oppe til debatt på Stortinget.

– Bemanningsnormen er på plass gjennom vedtak i dag og det er veldig bra. Dette er en sak KrF har jobber for i flere år. Det som er krevende nå er finansieringen. Her er vi ikke fornøyde med regjeringens opplegg. Vi mener det mangler penger både til de private i forhold til en overgangsordning, og også til de kommunene som i dag ikke har oppfylt normen.

Det sa KrFs utdanningspolitiske talsperson, Hans Fredrik Grøvan, til barnehage.no etter debatten i stortingssalen.

– Jeg håper at vi i dag likevel skal få til et flertall som pålegger regjeringen å komme tilbake med et finansieringsopplegg. Det spriker litt i de forskjellige forslagene fra KrF og resten av opposisjonen. Men jeg håper vi får det til, og at det blir en klar bestilling i forhold til å få frem en sak til budsjettet for 2019 som kan følge dette opp på en god måte, fortsetter han.

Ber om 100 millioner

KrF sitter nå i forhandlinger med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Et hovedkrav i forhandlingene er at det settes av 100 millioner kroner for 2018 til en overgangsordning for de private barnehagene, som særlig tar hensyn til de minste barnehagene.

– Vil 100 millioner være nok?

– Ja. Vi har fått tall fra både PBL og KS, og når vi ser vekk fra pedagognormen, mener vi at dette etter de opplysningene vi har fått skal være nok for det første halvåret, sier Grøvan.

– Det viktigste slaget skjer i budsjettforhandlingene

Private barnehager får tilskudd som er basert på faktisk forbruk i kommunene to år i forveien. Kunnskapsdepartementet har tidligere skrevet at det er 119 kommuner hvor de kommunale barnehagene per desember 2016 hadde en bemanning som var lavere enn det som nå lovfestes.

I disse kommunene får private barnehager tilskudd som baserer seg på lavere bemanning enn de nå får krav om å innføre.

– KrF og regjeringspartiene har kommet til enighet om å be regjeringen i sitt videre arbeid med regulering av barnehagesektoren, se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt redusere etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager. Hvor forpliktende vil en slik formulering være?

– Dette er en klar oppfordring til regjeringen om å gå igjennom hvordan dette systemet fungerer i dag. Det er klart at enhver reform vil innebære en utfordring for private barnehager når de først får pengene to år etterpå, sier Grøvan.

– Samtidig tror jeg det viktigste slaget skjer i forbindelse med budsjettforhandlingene. Det er der vi må få frem de pengene vi mener er viktige og nødvendige for å få dette til, sier han.

Høy temperatur

Debatten torsdag ettermiddag varte i mer enn to timer og temperaturen var til tider høy.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, har ved flere anledninger kritisert regjeringen for normforslaget og manglende vilje til å bevilge midler til innføringen av bemanningsnormen. Det gjorde han også fra Stortingets talerstol i dag.

– President, det er bred støtte for bemanningsnorm i barnehagesektoren, men likevel har regjeringen greid å møte motstand fra nær sagt alle hold for sitt forslag. Arbeiderpartiet er i likhet med KS, PBL, ansatte og foreldre ikke fornøyd. Regjeringen mangler løsninger på det mange er opptatt av, som lange åpningstider, økt deltid eller vikarbruk. Regjeringen legger heller ikke en eneste krone på bordet for å betale for sin egen norm, men skyver regningen over på andre, sa Henriksen.

– Uklarheter

Til barnehage.no sier Henriksen at regjeringen raskt må avklare det han kaller store uklarheter, deriblant om normen skal gjelde fullt ut for kommuner og private barnehager fra 1. august 2018 eller fra 1. august 2019.

– Under debatten sier de at det skal være overgangsregler som gjør at normen skal gjelde fullt ut fra 1. august 2019, men kan ikke svare på om det skal være noen form for sanksjoner, tiltak eller lignende fra 1. august 2018. Kommuner og alle barnehageeiere må få vite konkret hva de skal forholde seg til.

– Det er åtte uker til 1. august og da trengs det tydelige avklaringer, sa Henriksen til barnehage.no etter debatten torsdag ettermiddag.

Enige om normen

Tidligere denne måneden skrev barnehage.no at regjeringspartiene Frp, Høyre og Venstre var blitt enige med KrF om bemanningsnormen. Selve normen vil i grove trekk bli slik som regjeringen la den fram i sin lovproposisjon 6. april:

Det skal være en grunnbemanning på minst én voksen per tre barn under 3 år og minst én voksen per seks barn over 3 år. Oppfyllelsen av kravet vil telles på barnehagenivå. Det blir ikke stilt noen spesifikke krav om forholdet mellom antall voksne og antall barn gjennom hele åpningstiden.

I tillegg er de fire partiene enige om seks forslag til merknader, som har flertall i Stortinget:

  1. Stortinget ber regjeringen fastsette overgangsregler for bemanningsnorm i barnehagen i forskrift, slik at barnehageeier har frem til 1.august 2019 til å oppfylle kravet til minimumsbemanning.
  2. Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren.
  3. Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre forventningene til innkalling av vikarer i kommunale barnehager og at alle relevante kostnader til vikarbruk tas med i regnskapet til kommunene.
  4. Stortinget ber regjeringen i sitt videre arbeid med regulering av barnehagesektoren se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt redusere etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager.
  5. Stortinget ber regjeringen ved evalueringen av kommunenes tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.
  6. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.

Les også: Enige om normen - gir regjeringen beskjed om å innfri på seks punkter

Vil ha evaluering

– Vi mener vedtakene som regjeringspartiene og KrF står sammen om er for svake. De vil ikke sikre en god nok sitasjon for kommunene eller de private barnehagene. Derfor fremmet vi ti egne forslag for å forbedre normen, sier Aps Martin Henriksen til barnehage.no.

Du kan se Aps ti forslag til endringer i bemanningsnormen her.

Henriksen mener blant annet at forslaget hvor regjeringspartiene og KrF ber regjeringen om å komme tilbake med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene, har lite for seg.

– De foreslår bare at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med informasjon om pedagogtetthet og voksentetthet. Dette rapporterer alle barnehager i dag inn til BASIL og tallene ligger tilgjengelig på nett, sier Aps utdanningspolitiske talsperson.

– Jeg mener det er veldig synd at man i det minste ikke kunne være med på å gjøre en skikkelig evaluering av normen. Vi har fremmet et forslag sammen med SV og Senterpartiet om at regjeringen skal iverksette en evaluering av normen, som ferdigstilles senest innen to år, som skal bidra til at kommuner og private eiere tar normen i bruk etter intensjonen og gir et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å avgjøre hva slags endringer som eventuelt bør gjøres for å sikre at normen blir et godt kvalitetsverktøy, sier Henriksen.

Powered by Labrador CMS