Helge Eide i KS peker på underfinansiering av bemanningsnormen som en av årsakene til at kommunene sliter med økonomien i 2020.
Helge Eide i KS peker på underfinansiering av bemanningsnormen som en av årsakene til at kommunene sliter med økonomien i 2020.

Kommunene sliter: – Særlig barnehagebemanningen oppleves som klart underfinansiert fra statens side

Mer enn halvparten av kommuner med færre enn 10.000 innbyggere budsjetterer med et negativt resultat i 2020. Bemanningsnormen må ta mye av skylda, ifølge Helge Eide i KS. 

Publisert

Det kommer fram i et innslag på P4 Nyheter

Ifølge budsjettundersøkelsen fra KS må mange kommuner stramme inn.  Det er de små og mellomstore kommunene som må gjøre de største innstrammingene. Hele 61,40 prosent av kommunene som har svart i Kommunal Rapports budsjettundersøkelse, rapporterer at foreslått driftsresultat for 2020 er lavere enn kommunens vedtatte mål, ifølge Kommunal Rapport

– Disse bemanningsnormene som er innført både i barnehage og skole begynner å svi, sier områdedirektør for interessepolitikk i KS Helge Eide til kanalen.

Han legger til at det er særlig barnehagebemanningen som oppfattes som underfinansiert fra statens sin side.

Eide trekker også fram et kraftig press på helse- og omsorgsutgiftene ute i kommunene; med flere som har behov for omfattende tjenester, og at andelen som har behov øker mye mer enn befolkningen generelt. I tillegg peker flere kommuner på innstramming i eiendomsskatt som en grunn til at det er vanskelig økonomisk.

Statsbudsjettet gir kommunesektoren en realvekst på bare 0,3 prosent, noe som er den laveste veksten kommunene har fått på 15 år, ifølge Kommunal Rapport. 

Ifølge Eide vil den største endringen være at netto driftsresultat går ned, noe som betyr at det blir mindre penger som settes av til fremtidige investeringer. I tillegg bruker flere kommuner oppsparte midler for å få et akseptabelt netto driftsresultat. Likevel vil ikke Eide svartmale situasjonen.

– Hovedbildet er at velferdstjenestene er gode, sier han.

Powered by Labrador CMS