Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) lover en grundig gjennomgang av mer enn 400 høringssvar om bemannings- og pedagognorm i barnehagene.
Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) lover en grundig gjennomgang av mer enn 400 høringssvar om bemannings- og pedagognorm i barnehagene.

Åpner for å se på finansieringen: «Gjennomfører ikke høring for moro skyld»

– Nå skal vi gå grundig gjennom tilbakemeldingene og se på om forslaget vårt er godt nok, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Publisert Sist oppdatert

Da høringsfristen for endringene i barnehageloven gikk ut 13. oktober, var det kommet inn over 400 høringssvar.

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim gleder seg over engasjementet rundt bemanningsnorm og pedagognorm og har så vidt begynt å se på materialet.

– Det jeg har sett er at det er et overveldende flertall som sier at disse normene er viktige både for økt kvalitet og ikke minst lik kvalitet rundt om i landet. Og det er gledelig, for det var jo også viktige grunner til at vi satte i gang dette arbeidet, sier Henrik Asheim til barnehage.no.

Diskusjon rundt finansiering

Han legger ikke skjul på at det i høringen også er flere som har gitt uttrykk for at de mener ikke alt i regjeringens forslag er like bra.

– Det er noe diskusjon rundt finansieringen. KS, flere private barnehager og noen kommuner har stilt spørsmål ved om normene er fullfinansiert, og det mener vi at de er.

– Men viser ikke disse tilbakemeldingene at en beregning i landsmålestokk er problematisk å overføre til kommune- og barnehagenivå?

– Nei, jeg mener ikke det. Dette er måten vi finansierer andre ting på i kommunal sektor. Vi bevilget penger i statsbudsjettet i fjor til økt pedagogtetthet som skal ha en helårseffekt på 424 millioner kroner i 2018. Så på den ene siden kommer pengene, og på den andre siden forventer vi at pengene skal brukes til det de var tiltenkt.

–  Har gjort mye for private

– De 424 millionene skal bare dekke kostnaden ved å erstatte assistenter med pedagoger. Det hjelper ikke på grunnbemanningen?

– Vi mener at bemanningsnormen allerede er finansiert. Hvis noen barnehager ennå ikke har nok bemanning, sier vi i høringen at de som allerede oppfyller det skjerpede kravet for pedagognormen kan bruke pengene på å styrke bemanningen.

– Men hva med private barnehager i kommuner med lavt tilskudd, de har ikke hatt noen mulighet til å påvirke hvor mye penger de har til grunnbemanning?

– Denne regjeringen har gjort mye for de private barnehagene. Blant annet har vi løftet opp tilskuddet til å være 100 prosent av det kommunene bruker fra 1. januar 2016. Så vi mener at også de har fått finansieringen som skal til, sier Henrik Asheim.

Lover grundig gjennomgang

Han understreker imidlertid at de høringssvarene som er kommet inn skal følges opp på en skikkelig måte. Ingen vedtak er fattet.

– Vi gjennomfører ikke en høring for moro skyld, sier Asheim og sier dette om veien videre:

– Nå skal vi gå grundig gjennom høringssvarene og se om forslaget vårt er godt nok: Om normen treffer godt nok og om finansieringen er god nok. Så konkluderer vi på våren om hvordan normene skal være og hvordan de skal innfases, og så sender vi saken til Stortinget for behandling.

Overrasket over omfanget

Han er nesten overveldet over at departementet har fått over 400 svar i høringen.

– Dette viser at det er et stort engasjement for det som skjer i barnehagesektoren, og det er gledelig.

– Er du overrasket over omfanget av svar?

– For så vidt, for dette er veldig mange svar sammenlignet med hva vi får i mange andre høringer. Men vi vet fra før at barnehagespørsmål engasjerer. Og det at denne høringen engasjerer ekstra mye, viser igjen at rollen til barnehagene har endret seg: Før handlet det om kapasitet. Nå handler det både om kapasitet og innhold, sier Henrik Asheim.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS