DEBATT

Arve Hansen er styrer Eplehagen Barnehage SA.
Arve Hansen er styrer Eplehagen Barnehage SA.

– Hvor er Kristiansand-barnehagen på vei?

– På grunn av kommunens tolkning av økonomisk likeverdig behandling av barnehager, vil ikke bemanningsnormen bli finansiert i private barnehager før 1. August 2020! skriver Arve Hansen, som er styrer Eplehagen Barnehage SA.

Publisert Sist oppdatert

Innen barnehagesektoren skjer det mange spennende ting. Regjeringen har varslet en lovendring om økt pedagog- og bemanningsnorm i alle barnehager som skal tre i kraft fra 1.august 2018. For de fleste er dette en etterlengtet presisering av en kvalitetsnorm for barnehagedrift.

Dette vil være et faglig løft for hele barnehagesektoren. Kristiansand representerer et mangfold av barnehager fordelt på 65 prosent i private og 35 prosent kommunale. I tall utgjør dette 3300 barn i private og 1800 barn i kommunale barnehager. Barnehagene har samordnet opptak og jobber mot samme faglige målsetting (FliK): Å oppnå økt sosialt og faglig læringsutbytte for alle barn i Kristiansandsbarnehagen. 

Det er derfor med stor undring jeg leser Rådmannens budsjettforslag for de neste fire årene! I forslaget som nå skal opp til politisk behandling, er det med uro og frustrasjon jeg registrer at det ikke er lagt inn penger til økt bemanningsnorm i de private barnehagene fra 1. august 2018.

På grunn av kommunens tolkning av økonomisk likeverdig behandling av barnehager, vil ikke bemanningsnormen bli finansiert i private barnehager før 1. august 2020! Det dukker da opp spesielt et sentralt spørsmål som må stilles til rådmann og konstituert oppvekstdirektør for alle barn i Kristiansand.

  • Hvordan tenker oppvekstdirektør og rådmann at jeg som leder for en mellomstor bedrift skal finansiere økte kostnader knyttet til en lovpålagt bemanningsnorm fra 1. august 2018?

Ved dagens tilskuddsordning (forskrift om likeverdig behandling) finansieres private barnehager ut fra to år gammel bemanning og kostnader i kommunens barnehager. Jo strammere kommunal drift, jo billigere private barnehager. Det er altså Kristiansand kommunes prioriteringer to år tilbake i tid som ligger til grunn for finansieringen av vår private barnehage. Dette betyr at alle private barnehager i kommuner med en strammere bemanning enn seks/tre alderskorrigerte barn per årsverk, ikke vil ha rammebetingelser til å kunne tilfredsstille bemanningsnormen i 2018.

Les gjerne på www.barnehagefakta.no om dagens bemanning i kommunale barnehager. Med rådmannens forslag til budsjett vil dette sette driften av vår og andres barnehage i fare. Hvem skal i så fall ta denne regningen? Er det foreldre med barn i private barnehager?

Saker blir ytterligere alvorlig når da Kristiansand kommune velger for 2018 å legge seg på tilskuddssatser til de private barnehagene som er 8,5 prosent (for null- til toåringene) og 9,3 prosent (for tre- til seksåringene) lavere enn anbefalte nasjonale satser for barnehagefinansiering.

Skulle tro at alle barn i hvert fall i Kristiansand er like mye verdt, enten de har sitt læringsmiljø i en privat eller kommunal barnehage? Er redd for at det med denne budsjettprioriteringen legges opp til en budsjettsprekk som ingen er tjent med. Fra 1. august sier loven at alle barn i Kristiansand skal oppleve lik pedagog- og bemanningsnorm.

Kommunen legger nå opp til at alle private barnehager skal bruke penger de ikke har. Men det som kanskje er enda mer betenkelig, er at det legges føringer for en vesentlig forskjellsbehandling av alle barn i kristiansandsbarnehagen, uavhengig av om de går i privat eller kommunal barnehage. Jeg og foreldre til 3300 barn i det som vi kan kalle kristiansandsbarnehagen frem til 1. august 2018, fortjener og krever svar på overnevnte spørsmål. Takk.

Powered by Labrador CMS